Vita Kuben

NorrlandsOperans offentliga rum för samtidskonst

Sedan 2002 driver NorrlandsOperan Vita Kuben, ett välutrustat rum för ljud-, video- och performancekonst. Målet med verksamheten är att skapa nya möten och ge plats för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär.

Hängande rakt ovanför restaurangen, i hjärtat av NorrlandsOperans publika utrymmen, gör Vita kuben samtidskonsten tillgänglig för en bredare allmänhet. Och det är inte bara där det händer. Nya scener tas ofta i anspråk, inte minst under MADE-festivalen.

För att säkerställa ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av just konstnärer. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar för verksamhetens konstnärliga innehåll i nära samarbete med NorrlandsOperan. Detta gör att verksamheten aldrig stagnerar, samtidigt som det aktuella konstnärskapet speglas på nya oväntade sätt.

Genom åren har Vita kuben gästats av konstnärer av mycket hög nationell och internationell ryktbarhet, men också fängslande konstnärskap från vårt närområde. Vid ett antal tillfällen har dessa konstnärers utställningar och framträdanden skapat stora rubriker och diskussioner. Dessa har bidragit till vitala samtal kring konstens utveckling, kraft och möjligheter.

Vita kuben drivs och administreras gemensamt av NorrlandsOperan och Umeå kulturförvaltning.

Styrgrupp

Kjell Englund, Lars Sahlin, Helena Wikström

  

Aktuellt hösten 2016 – 

Nyöppning i Vita Kuben 21 oktober kl 11.00!

Först ut är filmen Babeldom av Paul Bush

Webbtop_1

  

Öppettider i Vita kuben:

Mån–fre kl 11.00-13.30, fredagar 16.00–21.00.
– Samt i samband med föreställningar.

 

Graffitikonstnären Saadia Hussain kommer till MADE 19 november!

Saadia Hussain arbetar aktivt med egna soloprojekt samt leder kollektiva konstprojekt. Hon drivs starkt av att få fler att hitta hem och använder konst som verktyg, språk och uttryck i det sociala förändringsarbetet. Under de senaste fem åren har hon lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och utvecklat metoder samt lett processer som möjliggjort icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och möjliggjort fler berättelser i de offentliga rum och därmed debatten.


Webbild_liten 300_300_Saadia Saadia Hussain

Under NorrlandsOperans ungdomssatsning URBAN NORTH skapade konstnären Saadia Hussain tillsammans med ungdomar i och kring Umeå en helt unik gestaltning. Resultatet, en enorm färgsprakande megafon finns nu i Baren på NorrlandsOperan. 


 

Våren 2017

Under våren har den Londonbaserade curatorn Filipa Ramos bjudits in att curera programmet. Filipa undervisar vid MA-programmet vid Kingston University samt på Saint Martins. Hon driver tillsammans med andra curatorer Vdrome som är ett internetforum för filmscreenings för konstnärer och filmare.
Filipa var med och curerade dOCUMENTA 13 och arbetar nu med en skrift om djur för Whitechapel Gallery.