Vita Kuben

NorrlandsOperans offentliga rum för samtidskonst

Sedan 2002 driver NorrlandsOperan Vita Kuben, ett välutrustat rum för ljud-, video- och performancekonst. Målet med verksamheten är att skapa nya möten och ge plats för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär.

Hängande rakt ovanför restaurangen, i hjärtat av NorrlandsOperans publika utrymmen, gör Vita kuben samtidskonsten tillgänglig för en bredare allmänhet. Och det är inte bara där det händer. Nya scener tas ofta i anspråk, inte minst under den årliga MADE-festivalen.

För att säkerställa ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av just konstnärer. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar för verksamhetens konstnärliga innehåll i nära samarbete med NorrlandsOperan. Detta gör att verksamheten aldrig stagnerar, samtidigt som det aktuella konstnärskapet speglas på nya oväntade sätt.

Genom åren har Vita kuben gästats av konstnärer av mycket hög nationell och internationell ryktbarhet, men också fängslande konstnärskap från vårt närområde. Vid ett antal tillfällen har dessa konstnärers utställningar och framträdanden skapat stora rubriker och diskussioner. Dessa har bidragit till vitala samtal kring konstens utveckling, kraft och möjligheter.

Vita kuben drivs och administreras gemensamt av NorrlandsOperan och Umeå kulturförvaltning.

Styrgrupp

Kjell Englund, Lars Sahlin, Helena Wikström

 

Kortfilmsturné våren 2016

Vårens program i Vita kuben kommer till stor del att vara förlagd utanför operahuset på grund av byte av restauratör. Mer information om det turnerande kortfilmsprogrammet kommer att finnas på vår hemsida inom kort.

Senaste nytt hittar du på Vita kubens evenemangssida på Facebook