Danskonsulentverksamheten vid NorrlandsOperan arbetar för danskonstutveckling i hela Västerbotten. Hit kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd. Konferenser, nätverk och informationsspridning är olika sätt att bedriva danskunskapande aktiviteter. Danskunskapande aktiviteter kan också vara läger, seminarier, kvällskaféer, filmvisningar, publiksamtal, lärarhandledningsmaterial för beställning med mera.

Kom gärna med förslag om du bär på en idé som du vill genomföra på din ort!

AKTUELLT

Skapa Dans! Den 8 oktober är det åter dags för den nationella Koreografitävlingen Skapa Dans för unga mellan 15-21 år. Vill du vara med och tävla? Mer info och anmälningsblankett hittar du här.

Föreställningar i länet

Dans i Västerbotten presenterar, subventionerar och distribuerar dansföreställningar för barn och unga. Utvecklingen av den unga danspubliken i Västerbotten ska ske genom föreställningar, kringaktiviteter, dansverkstäder och pedagogiskt material till lärare och skolledare i samband med skolturnéer.

Föreställningsdistributionen sker i samarbete med ”Regionalt programråd för dans och musik för barn och unga”. I rådet ingår representander från Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Umeå och Skellefteå. Programrådet arbetar med den långsiktiga målsättningen att samtliga länets kommuner ska presentera dans för ung publik i framtiden.

Dansföreställningar som distribueras genom Dans i Västerbotten ska både kunna arrangeras som offentlig föreställning och som skolföreställningar. Utbudet omfattar minst fyra produktioner per kalenderår för publik i åldrarna 0-19 år. Dans i Västerbotten är en rådgivande instans för arrangörer som väljer att köpa föreställningar direkt av frigrupper eller kompanier.

Regional kultur/ samverkan

Dans i Västerbotten ska främja dansens plats på den regionala konferensen ”Musik- och dansdagar” med omsorg om både nybörjarperspektivet och det mer djuplodande. I övrigt samverkar konsulentverksamheten inom de projekt som NorrlandsOperan initierar och deltar i, till exempel Länskulturdagarna och samarbeten med Umeå universitet.

tips för dig som är arrangör i länet!

Är du arrangör och vill ha stöd i frågor gällande dans? Vill du ha ekonomisk hjälp för att arrangera dans för barn, ungdom eller vuxen publik eller helt enkelt bara bolla idéer?
Kontakta då Clara West som är danskonsulent och arbetar för att skapa fler platser och möjligheter runt om i Västerbotten där du kan se och uppleva danskonst. Vi arbetar ständigt med att stärka befintliga arrangörer samt att stödja en återväxt.

Nytt om arrangörsstöd

Som ett led i att utveckla dansproduktionernas turnéverksamhet samt utöka turnerandet av dans för en vuxenpublik, kan du som arrangör ansöka om arrangörsstöd. Tack vare stöd från Region Västerbotten och Kulturrådet kan Dans i Västerbotten kompensera delar av de turnerande dansföreställningarnas kringkostnader i form av resa och logi som uppkommer för dansarrangörer i Västerbottens län.

Arrangörsstöd kan sökas av teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare, kommuner och andra lokalt verksamma arrangörer i Västerbotten för scenkonst riktad till vuxen publik framförd av fria professionella grupper.

Om arrangörsstöd

Ansök om arrangörsstöd

Dela: