Danskonsulentverksamheten vid NorrlandsOperan arbetar för danskonstutveckling i hela Västerbotten. Hit kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd. 

Konferenser, nätverk och informationsspridning är olika sätt att bedriva danskunskapande aktiviteter. Danskunskapande aktiviteter kan också vara läger, seminarier, kvällskaféer, filmvisningar, publiksamtal, lärarhandledningsmaterial för beställning med mera.

Arrangörsstöd kan sökas av teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare, kommuner och andra lokalt verksamma arrangörer i Västerbotten för scenkonst riktad till vuxen publik framförd av fria professionella grupper.


Se också:

Dans i Västerbotten för unga

Dans i Västerbotten för professionella  

Om arrangörsstöd

Ansök om arrangörsstöd


Mer om Dans i Västerbotten

Dans i Västerbotten presenterar, subventionerar och distribuerar dansföreställningar för barn och unga. Utvecklingen av den unga danspubliken i Västerbotten ska ske genom föreställningar, kringaktiviteter, dansverkstäder och pedagogiskt material till lärare och skolledare i samband med skolturnéer.

Föreställningsdistributionen sker i samarbete med ”Regionalt programråd för dans och musik för barn och unga”. I rådet ingår representander från Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Umeå och Skellefteå. Programrådet arbetar med den långsiktiga målsättningen att samtliga länets kommuner ska presentera dans för ung publik i framtiden.

Dansföreställningar som distribueras genom Dans i Västerbotten ska både kunna arrangeras som offentlig föreställning och som skolföreställningar. Utbudet omfattar minst fyra produktioner per kalenderår för publik i åldrarna 0-19 år. Dans i Västerbotten är en rådgivande instans för arrangörer som väljer att köpa föreställningar direkt av frigrupper eller kompanier.

 

 

 

 

 

Dela: