Levels of Silence III – Sara Wallgren

(installation)

Centralt i Sara Wallgrens arbetsprocess är att finna balans mellan ämnen hon intresserar sig för och den metod hon dras till. Basen för hennes konstnärsskap ligger i teckning och ljudkonst med ett starkt fokus påljud. Hon arbetar ofta med en sorts översättande där till exempel det osynliga ljudet får en kropp genom ett objekt eller ett teckningsverk. Genom att vrida och vända på ett fenomen och översätta det till en annan form skapas ett annat perspektiv från vilket man kan utforska ämnet och upptäcka något nytt. I översättningen går någonting förlorat medan någonting annat tillförs genom processen. Hon intresserar sig ofta för föremåls, företeelsers och situationers inneboende begränsningar och använder inte sällan detta som ramar för den kreativa processen.

Information

Titel:
Levels of Silence III – Sara Wallgren

Pris

Fri entré

Tid och datum

Sara Wallgren är född 1981 och är uppvuxen i Garphyttan utanför Örebro. Hon studerade konst på Fria Målarskolan i Halmstad mellan 2001-2002 och därefter Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2003-2005 innan hon började på Konsthögskolan i Malmö. 2008 hade hon en utbytestermin på The Cooper Union School of fine Arts i New York och 2010 avslutade hon sin master.

Vårens utställningsserie är curerad av Jesper Norda. Titeln är Levels of Silence och vi får här möta tre konstnärer som alla arbetar med ljud med lite olika infallsvinklar. 

Dela: