MADE är en kväll av oväntade upplevelser och spännande konstnärliga möten. En kväll i samtida frågeställningar, perspektiv och händelser. En kväll för jämställdhet, mång- fald och tillgänglighet. En kväll med lokal förankring och samverkan. En kväll där massor av kulturuttryck ger balans mellan det fria- och det professionella kulturlivet.

Två gånger per spelår arrangeras MADE – varje gång fylld av konst, dans och musik på ett nytt aktuellt tema. I höst ser vi fram emot en MADE-kväll i arkitekturens tecken. MADE – Architecture and morality har inspirerats av funktionalismens död, brutalismens råa ton och innehåll kontra fasad. Få saker väcker så starka känslor som arkitektur – nya byggnader, hus som rivs, gamla hus och hela stadsdelar i förvandling. Ett högaktuellt tema, inte minst i ett ombyggnationernas Umeå.
I vår riktar MADE – Global village in blicken på gränser och gränslöshet.

Håll dig uppdaterad!
www.facebook.com/madeumea


KONTAKT

Curator: Elin Hellrönn
+46 (0)90 15 43 36
elin.hellronn@norrlandsoperan.se

Marknad och press/Marketing and PR
marknad@norrlandsoperan.se

Dela: