I Norrlandsoperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets kulturliv. Uppdraget omfattar konsert- och festivalproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla kulturlivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Turnéer i länet

I dialog med lokala arrangörer tar Norrlandsoperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg.
Vi jobbar ofta med frilansande ensembler men också med Norrlandsoperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer.
I samråd med arrangörsföreningen MOTILI –Musik och Teaterföreningar i Lapplands Inland– tar vi årligen fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

Fokus – Barn & Unga

Norrlandsoperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande.

Dans i Västerbotten

Danskonsulentverksamheten vid Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, arbetar för danskonstutveckling i hela Västerbotten. Hit kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd.

Dela: