Från operaensemble till scenkonsthus

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I Norrlandsoperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.

Tradition och provokation

Norrlandsoperans uppdrag är att producera, främja, och utveckla scenisk och konstnärlig verksamhet. Utöver egna produktioner gästas vi varje säsong av turnerande föreställningar. I vårt uppdrag ingår också att arrangera Umeå Jazzfestival. Vår vision är att vara en spelplats för nya uttryck och vi strävar efter att låta så väl tradition som provokation utmärka det vi gör.

Norrlandsoperan i regionen

I dialog med lokala arrangörer tar Norrlandsoperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg. Vi jobbar ofta med frilansande ensembler men också med Norrlandsoperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer.

Ägare och sponsorer

Norrlandsoperan ägs till 60% av Region Västerbotten och 40% av Umeå kommun. Vi erhåller bidrag från Statens Kulturråd.

Huvudsponsorer

Västerbottens-Kuriren Arkitektkopia Halleluja.

Sponsor

Ernst & Young

Våra vänner

Norrlandsoperans Vänner är en förening med 400 medlemmar med stort intresse för musik, opera och dans. Föreningen anordnar egna aktiviteter och evenemang och sprider därigenom kunskap om Norrlandsoperans varierade verksamhet samt skapar en mötesplats för alla intresserade.

Dela: