NorrlandsOperans Symfoniorkester har sedan 2008 delat ut ett musikstipendium varje år. Stipendiet delas ut till en elev, verksam inom någon av musikskolorna i Västerbottens län, som visat en musikalisk begåvning av betydande art.

Stipendiesumman är på 10.000 kr. Stipendiet delas ut vid en offentlig konsert under våren och stipendiaten erbjuds att vara solist med NorrlandsOperans Symfoniorkester vid närskommande års samspelskonsert.

ansökan

Samtliga ansökningar bedöms av en jury bestående av tre musiker ur NorrlandsOperans Symfoniorkester samt NorrlandsOperans musikchef.

Stipendiet kan sökas av elever upp t o m 19 år. Ansökan görs genom att skicka in ett personligt brev samt en inspelning omfattande minst tre minuter (och maximalt 10 min). Kom ihåg, vi bedömer inte inspelningskvaliteten utan spelet, musikaliteten.

NorrlandsOperans musikstipendium 2017

Sista ansökningsdag till årets stipendium är måndag 13 mars 2017.

Ansökan skickas till:
NorrlandsOperan Notbiblioteket
Box 360
901 08 UMEÅ
Märk försändelsen: Musikstipendium 2017.

Stipendiejuryn kommer att meddela sitt beslut måndag 27 mars. Stipendiet kommer att delas ut vid en offentlig konsert under våren 2017. Stipendiaten kommer också att erbjudas att vara solist med NorrlandsOperans Symfoniorkester vid nästa års samspelskonsert.

Dela: