Under våren har den Londonbaserade curatorn Filipa Ramos bjudits in att curera programmet i Vita Kuben. Distans presenterar verk av tre konstnärer, Ana Vaz, Nico Vascellari och Britta Marakatt-Labba och visas i Vita Kuben 24.2–18.5 2017.

Filipa Ramos är författare och curator baserad i London, där hon arbetar som chefre- daktör för art-agenda. Hon undervisar på masterprogrammet för film
vid Kingston University samt på Saint Martins. Tillsammans med andra curatorer och skribenter driver hon webplattformen Vdrome, ett program för konstfilm och text online. Tidigare har hon varit en av curatorerna för Manifesta Journal och för dOCUMENTA (13).

Hon har nyligen gett ut boken ANIMALS (Whitechapel Gallery/MIT Press) en skrift i vilken era konstnärer och författare skriver om djur i konsten.

Filipa Ramos om Distans:

Avstånd låter oss förnimma samtidigt som det motverkar förnimmelse. Avstånd gör att en del saker ser små ut, att en del saker inte syns eller är onåbara. Avstånd skapar landskap, lockar fram en lust att upptäcka samt skapar möten.

Distans är ett tredelat projekt som presenterar verk av tre konstnärer, Ana Vaz, Nico Vascellari och Britta Markatt Labba, för vilka avståndskonceptet är en utgångspunkt, ett råmaterial eller en sträcka som ska erövras för att ett nära möte ska kunna ta plats. I dessa möten är begreppet om det andra pånyttfött och relationen mellan kulturen och det djuriska, det politiska och det naturliga, hantverket och det fysiska både trassligt och sammansvetsat.

De enskilda utställningarna undersöker vad avstånd är och hur det kan vara ett sätt att se och interagera med världen. Konstnärerna undersöker den tillfälliga och fysiska platsens nödvändighet genom att samtidigt observera och vara i nära kontakt med vad som upplevs och de visar hur detta besjälar en konst som behandlar ovanliga men angelägna möten.

Avstånd är en fundamental aspekt för olika sätt att interagera med andra människor och andra livsformer. Begreppet “den andre” är i sig självt inbäddat i en oövervinnelig avgrund: att den andre är särskild, olik, distancerad. Avstånd är ett kärnämne i klassiska antopologiska studier, där en objektiv blick är en garant för noggranna giltiga vetenskapliga undersökningar. Avstånd är huvudsakligen ett modernt begrepp: vad som kännetecknar relationen till den fysiska världen med “civiliserade” människor till skillnad från deras föregångare – och generellt från andra djur – är opartiskhet: vad det moderna ser som natur upplevs av andra som kultur.  Det är det avståndet som skapade separationen mellan det som kommer från jorden och det som är tillverkat av människor.

De tre konstnärerna som ger form åt Distans gör konst som föreslår nya sätt att se men också utmanar existerande konventioner och disciplinära gränser mellan konst, konsthantverk, visuella studier, etnografi, antropologi, naturvetenskap och eko-aktivism. På unika och egensinniga sätt, på ett individuella plan så ifrågasätter dessa konstnärer avståndet mellan saker, personer, djur och platser. Genom att vara engagerade i sätten att representera “det andra” – mänskligt, omänskligt, vegetabiliskt, mineral – så introducerar de nya relationer mellan människor och icke-människor, allt detta uttrycker de i en samtida visuell praktik.

Dela: