Hälpmedel och assistans

Hörslinga 
Hörslinga finns i Teatern på parkett rad 1-16. I Konsertsalen finns hörslinga på rad 1, 7-13 samt 15. Hela Black Box har hörslinga som dock har begränsningar t ex vid teaterföreställningar. För mer information kontakta biljettkontoret.

Syntolkning av opera
För mer info kontakta SRF Västerbotten:
www.srfvasterbotten.se
090-18 96 33

Rullstolsplatser
Finns i Teatern på parkett, rad 6-7, i Konsertsalen på parkett, rad 16. I Black Box och B-salen varierar rullstolsplatsernas placering beroende på utformning av salong. Bokas via biljettkontoret.

Handikapptoalett 
Finns i foajén. 

Hiss 
Finns till övre foajén.