Voices of Umeå – Everybody scream!!!

Konsert 24.5

Voices of Umeå part III: Everybody scream!!!

Under Kulturnatta vankas det uruppförande och Grand finale av tonsättaren Anders Linds experimentella musikprojekt Voices of Umeå.

Tusentals inspelade röster från Umeås befolkning.
Över 300 sjungande, skrikande, talande och allmänt låtande Umeåbor.
Tre interaktiva instrument gjorda av cykelhjul, tvättställ, byrålådor och elektronik.
The max maestro – en för projektet utvecklad elektronisk dirigent, som leder körerna via videoprojektioner.

Everybody scream_4

Projektet Voices of Umeå påbörjades 2012 av Anders Lind vid Umeå universitet och bygger på ett utforskande av den mänskliga rösten integrerat med innovativ teknik som uttrycksmedel. 

Everybody scream_5

Här
kan du se mer om projektet Voices of Umeå och instrumentet The voice harvester, som använts för att samla in röster.

En serie interaktiva röstinspelningsinstallationer har sedan början av 2013 ställts ut på publika platser i Umeå för att inspirera befolkningen till utforskande av sina röster. Installationerna har samlat in drygt 10 000 röstfiler, som sedan valts ut, bearbetats och använts som musikaliskt grundmaterial vid skapandet av de två första delarna Part I: We speak music!  och Part II: Singing instruments!!

Everybody scream_2

everybody scream_6


Voices of Umeå part III: Everybody scream!!!
är den tredje och sista delen i projektet – en konsert för stor folksamling med live-elektronik och elektroniskt bearbetade röster via multikanalssystem.

TID 24 maj kl 19:00
PLATS Konsertsalen, NorrlandsOperan
Fri entré.

Med på scenen:
Studenter från Umeå universitet, Oratoriekören, Ungdomskören Turbulens, Studentkören, NorrlandsOperans barnkör och Midgårdsskolans kör.
Körledare: Tomas Pleje, Jonas Östlund, Lotta Kuisma

Projektledare/ Tonsättare: Anders Lind/ Institutionen för estetiska ämnen/ Umeå universitet.