Musik av Egerbladh och Gustafsson

Konsert 23.10

Boka Biljetter

Musik av Berndt Egerbladh och Mats Gustafsson - Årstidskonsert 7

PROGRAM
Egerbladh: Arctic suite
Gustafsson: Symfoni nr 1, uruppförande

Dirigent: Jonathan Stockhammer
Solister meddelas
NorrlandsOperans Symfoniorkester

Konserten är en del av Umeå Jazzfestival 2014.

Den ingår som nr 7 i sviten av Årstidskonserter framförda av NorrlandsOperans Symfoniorkester i samband med invigningen av de olika samiska årstiderna inom Kulturhuvudstadsåret 2014.