Mozart har aldrig varit i Japan

Konsert 20.11

Mozart har aldrig varit i Japan

- en konsert som också är en dokumentär om en japansk pianist sökande efter sin identitet

"Bach skrev musik för kyrkan. Men så finns inte såna kyrkor i Japan. Man måste vara här och känna vad kyrkan är. Och det är helt annan natur också. Mozart, Beethoven har sett sån natur och inte japansk natur. Skogen, vattnet är annorlunda. Och det måste man känna som pianist.

Den japanska pianisten Asuka Nakamura kom hit för att sätta sig in i de västerländska tonsättarnas värld. Hon går på gatorna de gick på, sitter i kyrkorna de var i, och går i deras skogar för at hitta dörren in till den västerländska kulturen, hitta fram till essensen av den västerländska kulturen, det hon själv inte fick med sig i bröstmjölken. Men hur får hon in den västerländska musiken i hela sitt blodomlopp?

Asuka Nakamura föddes 1984 i Nagoya i Japan kom till Sverige som 18-åring. 2011 tog hon solistdiplom vid Kungliga Musikhögskolan med Staffan Scheja som lärare. Sedan hon kom hit har hon brottats med att hitta en balans i sin identitet, i det att vara japanska men att verka i en västerländsk konstform. På konserten spelar hon Ligeti, Takemitsu, Ravel och Beethoven och släpper in oss i sin kamp och i sitt liv."Varför vill dom lyssna på en pianist som inte har något blod i kroppen?" frågar hon.

Fritt inträde till konserten!

Radioproducenten Cecilia Josefson och scenografen Hanna Cecilia Lindkvist och har följt Asuka i hennes liv under en tid ochtillsammans med dokumentärfilmaren Malin Korkeasalo har de skapat en konsert där vi upplever musiken inifrån Asukas egen värld med hjälp av ljud-och bildprojektioner. Asukas röst, hennes komplicerade väg in i musiken som icke-västerlänning, ges plats jämsides de stora västerländska tonsättarna. Gruppen undersöker i en serie konserter mötet mellan dokumentärgenren och dess skildring av verkligheten och den klassiska musikens i sin upphöjdhet och strävan bort från den.

P2 har under hösten sänt ett personporträtt på Asuka där hon också berättar om detta projekt i serien "Solistliv".