Jag Buddha och mig själv

Konst 18.5 – 16.6

Vita kubens säsongsavslutning

Filmen "Jag Buddha och mig själv" av umeåbon Micael Norberg är resultatet av ett långt utforskande av buddismen, bl a genom att leva tillsammans med munkar i Nepal, Thailand och Frankrike.

Jag Buddha och mig själv är resultatet av två års arbete där Micael Norberg har undersökt buddhistiska förhållningsätt till den verklighet vi lever i. Micael Norberg har besökt kloster och levt med buddhistiska munkar i Frankrike, Thailand och Nepal.

 

I utställningen, som består av en film och fotografier, beskriver han en verklighet som till stor del handlar om "mig själv och jaget".

Micael Norberg försöker i sitt arbete som konstnär utforska och undersöka sin omvärld. Arbetssättet kan beskrivas som dokumentärt och det är på det sättet han beskriver sin omvärld. Hans konstprojekt är ofta avgränsade i någon form och har alltid utgångspunkt i en nära verklighet och är på så sätt knuten till hans vardag och människorna där.

Micael Norberg är konstnär, född och uppvuxen i Umeå. Han arbetar sedan många år som lärare på Konsthögskolan i Umeå.

 

Utställningen avslutar vårsäsongen i Vita kuben.