Vita Kuben

Konst 5.10 – 4.11

Monika Marklinger & Johan Waerndt -The Politics of Colour

Videoinstallationen The Politics of Colour tar sin utgångspunkt i utvecklingen av färg-TV-systemen under 50- och 60-talet. Dåtidens beslutsfattare valde, istället för att samarbeta, att utveckla tre olika färg-TV-system (NTSC, SECAM och PAL) vars spridningsområden tydligt speglade såväl de båda supermakternas positioner som olika koloniala intressen – osynliga revirmarkeringar som utgör en realitet än idag.

På samma sätt som man i vår tid beskriver Internets betydelse för att skapa en gemensam global värdegrund, var 60-talets förhoppningar om att televisionen skulle skapa kulturell samhörighet och internationell förståelse, enorma.I installationen som består av såväl arkivmaterial som iscensättningar, ställs detta synsätt på ända och istället diskuteras hur den eterburna tekniken använts som en högst konkret faktor i ett maktpolitiskt spel.

MarklingerWaerndt

Monika Marklinger och Johan Waerndt har genomfört flera gemensamma projekt. 2007 producerades The Politics of Colour.Just nu arbetar Marklinger och Waerndt med ett projekt om privatisering av det offentliga rummet med utgångspunkt från New Yorks Privately Owned Public Space.

MONIKA MARKLINGER
F 1968. MFA i Fri konst, Kungl Konsthögkolan, Stockholm 2002. 

I Monika Marklingers verk vävs visuella och politiska frågeställningar samman i myllrande collage och detaljrika installationer. Demokratins möjligheter i en alltmer avreglerad global ekonomi är ett återkommande tema i hennes konstnärskap.

Flera av Marklingers verk synliggör de reella produktionsvillkor som utgör grunden för vår vardagstillvaro och ställer frågor om hur förutsättningarna för en så kallad global värdegemenskap ser ut. Monika Marklinger har deltagit i en rad utställningar både nationellt och internationellt och var under 2009-2010 stipendiat på ISCP i New York.

JOHAN WAERNDT
F 1972. MFA i Fri konst, Kungl Konsthögskolan, Stockholm 2001.

Johan Waerndts konstnärskap kretsar kring systembyggen, sociala strukturer och arkitektur. I hans verk - som tar form av såväl rumsliga installationer som nätverks-/videobaserade system, utforskas och konstrueras olika typer av (mikro)samhällen.

Ett av dessa mikrosamhällen- Global Structure for Social Animals- kunde utforskas via sonder och nätverkskameror i en separatutställning på Moderna Museet 2005.

I augusti 2012 invigdes hans utsmyckning Structure for Social Animals - Vernacular Landscapepå Boo Folkets Hus, Orminge, Nacka.

Johan Waerndt har deltagit i en rad olika utställningar och projekt med fokus på stadsplanering och arkitektur. Under 2007-2010 var han som konstnär knuten till Regionplanekontoret med särskilt fokus på Region och Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010.

Vita Kubens curator hösten 2012
MARIA LANTZ

Höstens program i Vita Kuben har programsatts av curator Maria Lantz. Hon är utbildad på International Center of Photography i New York, på Högskolan för fotografi på Göteborgs universitet och på arkitekturkursen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Maria är forskare, kritiker, konstnär och curator. Tidigare var hon prorektor på Kungliga Konsthögskolan och i år tillträdde hon som rektor på Konstfack. Hon är även skribent i Dagens Nyheter och har varit redaktör för Motiv, ett magasin om samtida fotografi.

Vita Kuben Maria Lanz

- Min tanke är att välja filmer som absolut inte är "filmer" men ändå är berättelser. Det vill säga, de går inte att inordna under format som dokumentär, reportage, spelfilm, vetenskap och så vidare, utan berättar i en annan typ av kontext. Dock berättar de något väsentligt, säger Maria Lantz. 

Höstens vernissage i Vita Kuben är på fredagar kl 16.00:

7.9 Stefan Constantinescu: T93 och Middag med Familjen
5.10 Monika Marklinger och Johan Waerndt: The Politics of Colour
9.11 Erik Bünger: The Third Man
7.12 Lena Bergendahl, Rut Karin Zettergren och Jennifer Rainsford (Crystal Beacon): Woodland

Övriga öppettider:
Må–ons 11.00-13.00
Torsdag 11.00-13.30 samt 17.00–20.00
Fredag 11.00–13.30 samt 16.00–20.00
Lördag 17.00–20.00