Libia Castro/Ólafur Ólafsson/Johan Tirén

Konst 29.9 – 23.10

Libia Castro/Ólafur Ólafsson/Johan Tirén

I Vita kubens andra utställning för säsongen ser vi filmen The Lobbyists av Libia Castro och Ólafur Ólafsson. Utställningen ingår i höstens serie REWRITE/REDRAW/RETOOL som behandlar frågeställningar som rör samhällsplanering och demokrati. Vem skapar historien och vilka former tar det politiska arbetet?

REWRITE/REDRAW/RETOOL behandlar med visuella och narrativa uttryck frågor som rör organisationspolitik: hur olika intressegrupper möts och förhandlar om sina positioner, innanför både existerande och fiktiva samhällen och grupper. Vem skapar historien och vilka former tar sig det politiska arbetet? Var befinner sig konstnärerna, kultur- och kulturinstitutionerna i den politiska strukturen?
 
I de olika verken skapas och iscensätts konfronterande möten mellan människor och ideologier. Intressekonflikter sätts i spel och förhandlas på arenor, både inom och utanför konstitutionella regelverk.

Libia Castro och Ólafur Ólafsson, The Lobbyists
I sin film The Lobbyists (2009) berättar Castro and Ólafsson på ett okonventionellt sätt och med en stor portion humor om lobbyisternas hektiska arbete i Bryssel och i Strasbourg. Den brittiska reportern Tamasin Cave fick av konstnärerna i uppdrag att skriva en artikel om den nuvarande politiska situationen. Utifrån denna text bad de i sin tur den brittiska skådespelaren Caroline Dalton och den isländska reggaegruppen Hjálmar att göra ett soundtrack till filmen. 2011 representerade Castro och Ólafsson Island på Venedigbiennalen.


Johan Tirén, Epiloger
Producerat speciellt för REWRITE/REDRAW/RETOOL presenteras en ny version i fyra delar ur Johan Tiréns projekt Epiloger från 2009. Tiréns installation består av fyra olika teckningar med text gjorda direkt på Vita kubens yttervägg. Dessa kommer att följa höstens fyra utställningar. Utgångspunkten är texter som behandlar sociala perspektiv inom samhällsforskningen. Epiloger antyder att det finns ett gap mellan den information som fås genom statistik och forskning gentemot faktorer som är vanskligare att kvantifiera som hur trygg en befolkning känner sig, och alla de små vardagsgöromål som tillsammans bildar ett samhälle.
 
Rakett - höstens curatorer
Höstens utställningsserie, REWRITE/REDRAW RETOOL, är curerad av den norska duon Rakett som består av Åse Løvgren och Karolin Tampere. Rakett fungerar ofta som en livlig, tillfällig plattform för tvärvetenskapligt samarbete, där rollen som initiativtagare/curator inte bara innebär att skapa ett ramverk och en scen, utan också att sammanföra olika kulturella producenter.