Chto delat?/Johan Tirén

Konst 1.12 – 8.1

Chto delat?/Johan Tirén

I Vita kubens fjärde och sista utställning för säsongen visas filmen Museum Songspiel: The Netherlands 20XX av den ryska gruppen Chto delat? (What is to be done?). Utanpå Kuben visas del fyra ur Johan Tiréns serie Epiloger.

Utställningen ingår i höstens serie REWRITE/REDRAW/RETOOL som behandlar frågeställningar som rör samhällsplanering och demokrati. Vem skapar historien och vilka former tar det politiska arbetet?

 

Chto delat?, Museum Songspiel: The Netherlands 20XX

Konstnärsgruppen Chto delat? (What is to be done?) bildades i Sankt Petersburg år 2003 av en arbetsgrupp bestående av konstnärer, kritiker, filosofer och skribenter med syftet att sammanfoga politisk teori, konst och aktivism. Chto delat? arbetar med en metod inspirerad av "art soviets" från 20-talets Sovjet, vilket innebär att de vill skapa en demokratisk process i ett system där alla deltar i processen på alla plan. Detta resulterar i konstnärliga interventioner, utställningar, filmer, radioteater och performance som i de flesta fall åtföljs av en tidskrift.

 

I videon Museum Songspiel av Chto delat? (2011) utspelas ett musikaliskt drama i vilket sång varvas med talad dialog. Handlingen som utspelar sig i ett museum i Nederländerna år 20XX berättar historien om en grupp flyktingar som flyr från utvisning av de statliga myndigheterna. Chefen för museet upptäcker dem en morgon när de sökt skydd inne i museibyggnaden. Den påföljande diskussionen handlar om hur museets självpåtagna identitet som progressivt och förespråkare för det fria ordet sätts på prov.

 

Museum Songspiel: The Netherlands 20XX (25:24 min) är realiserat av Tsaplya (Olga Egorova), Nina Gasteva, Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya), Michail Ivanov och Dmitry Vilensky. Verket är ett samarbete mellan Abbemuseum, SMART Project Space och Chto delat? Courtesy of Chto delat?

 

Johan Tirén, Epiloger
Producerat speciellt för REWRITE/REDRAW/RETOOL presenteras en ny version i fyra delar ur Johan Tiréns projekt Epiloger från 2009. Vi har nu har kommit till del tre, Oavsett. Tiréns installation består av fyra olika teckningar med tillhörande text gjorda direkt på Vita kubens yttervägg. Dessa följer höstens fyra utställningar.

Utgångspunkten är texter som behandlar sociala perspektiv inom samhällsforskningen. Epiloger antyder att det finns ett gap mellan den information som fås genom statistik och forskning gentemot faktorer som är vanskligare att kvantifiera som hur trygg en befolkning känner sig, och alla de små vardagsgöromål som tillsammans bildar ett samhälle.

 

Rakett - höstens curatorer

Höstens utställningsserie, REWRITE/REDRAW RETOOL, är curerad av den norska duon Rakett som består av Åse Løvgren och Karolin Tampere. Rakett fungerar ofta som en livlig, tillfällig plattform för tvärvetenskapligt samarbete, där rollen som initiativtagare/curator inte bara innebär att skapa ett ramverk och en scen, utan också att sammanföra olika kulturella producenter.

 

REWRITE/REDRAW/RETOOL behandlar med visuella och narrativa uttryck frågor som rör organisationspolitik, hur olika intressegrupper möts och förhandlar om sina positioner, innanför både existerande och fiktiva samhällen och grupper. Vem skapar historien och vilka former tar sig det politiska arbetet? Var befinner sig konstnärerna, kultur- och kulturinstitutionerna i den politiska strukturen? I de olika verken skapas och iscensätts konfronterande möten mellan människor och ideologier. Intressekonflikter sätts i spel och förhandlas på arenor, både inom och utanför konstitutionella regelverk.

 

Öppettider
Mån-tis 11.00-15.00
Ons-fre 11.00-20.00
Lör        17.00-20.00