Display

Dans 7.10–8.10

Boka Biljetter

Display

Display. Verkets titel betyder både uppvisa och förevisa. Det avslöjar koreografen Björn Säfstens intresse för dubbeltydigheter. Vilket spel spelas på scen? Är kropparna i rörelse en formstark bild? Eller ska vi läsa dem som språk? Som tecken?

Björn Säfsten har som koreograf länge arbetat med att dekonstruera - bryta upp och plocka isär - dansen som både språk och rörelse.
- Och det är fortfarande spännande att undersöka vad dansrörelsen egentligen representerar, säger han. Dansen är ju ett språk, både lingvistiskt och historiskt. Samtidigt är dansen poesi och har som konst stor potential att vara kritisk. Inte minst mot språket.

Display undersöks tvetydigheterna i mötet mellan repetition (upprepning av en och samma rörelsesekvens) och variation, och det ambivalenta förhållandet mellan att träda fram (appearance) och försvinna (disappearance).
- Växlingen får förhoppningsvis vissa saker att bli mer och mindre tydliga. På det viset kan publiken bli medveten om sin egen läsning, om vad den ser och inte ser.

Ofta lägger han lika mycket arbete på att få fram ett bra idéinnehåll som på koreografin. Inför Display har delar av den teoretiska förundersökningen skett inom ramen för det pågående samarbetet mellan NorrlandsOperans dansavdelning, Arkitekthögskolan och Konsthögskolan vid Umeå universitet. Ett samarbete som är planerat att pågå till och med Kulturhuvudstadsåret 2014.

Påverkas han av diskussionerna med studenterna?
- Absolut! Samtalen hjälper mig att formulera mina idéer tydligare. De är ett sätt för mig att förstå och utveckla min egen praktik. Och de förändrar den också.

Koreografi: Björn Säfsten
Musik: Victor Saiz
Scenografi: Jovanna Remaeus Jönson
Ljus: Sutoda
Repetitör/koreografassistent: Anja Arnquist
Medverkande: Eric Ernerstedt, Sebastian Lingserius

Coachning, dramaturgi och textproduktion: Bodil Persson

Dokumentation: Magnus Göthlund

Foto: Nicklas Dennermalm

Ensemblens tack till: ccap och Lode Kuylenstierna

 

Produktion: Säfsten Produktion, NorrlandsOperan och Nordberg Movement. I samarbete med MDT. Med stöd av: Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Stockholms stad och Danscentrum Stockholm.Urpremiär fre 7/10

Läs mer om Björn Säfsten här

 

Se work in progress film

 

Läs VK:s artikel "Display öppnar dörrar till dansen"