Umeå Musiksällskap Vinterkonsert

Konsert 12.2

Umeå Musiksällskaps Jubileumsår - Vinterkonserten

Umeå Musiksällskap bildades 1862, och firar alltså under 2012 sitt 150-årsjubileum. Sällskapet är Umeås äldsta kulturförening.

Musiksällskapets symfoniorkester ger under året 4 konserter, som alla ingår i jubileumsprogrammet. Denna konsert - Vinterkonserten - dirigeras av Glenn Mossop, Stockholm, en av orkesterns mest uppskattade och ofta återkommande gästdirigenter. Som gästsolist medverkar internationellt välkände valthornisten Sören Hermansson, en av de främsta hornisterna i sin generation. Här framför han en av Mozarts hornkonserter (nr 4 i Ess), samt en modern komposition för solohorn och elektronisk musik. I övrigt inleder orkestern med uvertyren till Rossinis "Barberaren i Sevilla", och efter paus framförs Beethovens symfoni nr 1 i C-dur.

 

Umeå Musikskolas symfoniorkester underhåller i Konsertsalen före huvudkonserten, med början kl 17.30

 

Se även Musiksällskapets hemsida: www.umeamusiksallskap.se