Vita Kuben – Cia Rinne

Konst 6.9 – 12.10

Sounds for Soloists

Utställningarna i Vita Kuben i höst startar med poeten och konstnären Cia Rinne som utforskar både röst och språk på ett lekfullt konceptuellt sätt.

Cia Rinne är född 1973 i Sverige, har vuxit upp i Tyskland och är numera bosatt i Berlin. Till hennes språk hör svenska, tyska, engelska, finska, grekiska, franska, italienska och portugisiska. Hon har även studerat filosofi och språk i Tyskland, Aten och Helsingfors.

Cia Rinne skriver visuell poesi och konceptuella stycken som hon ibland inkorporerar i utställningar. Bland utställningar kan nämnas Night Calendar i samarbete med Antonio Scarponi, ISCP, New York 2010. Publikationer zaroum (2001), det pågående internetarkivet zaroum (afsnitp.dk 2008) Hon har även samarbetat med Joakim Eskildsen i projektet The Roma Journeys i vilket de under sju år följt romer i olika länder mellan Indien och Europa

I Sounds for soloists använder Cia Rinne sin flerspråkighet för att framföra komplexa och minimala kompositioner i ljud och text. Via vokala utforskningar och tvärspråkliga ordlekar söker hon efter en kärna i språkets snåriga filosofiska och lingvistiska knutpunkter, ofta genom att fokusera på de ljud- eller formmässiga kvaliteterna. Hennes lekfullt konceptuella arbeten för tankarna till såväl dadapoesi och fluxus, som till arvet från den konkreta poesin.

Verken i Sounds for soloists rör sig i gränslandet mellan skrivande, performance och bildkonst, där språket simultant fungerar både som text, ljud och bild. I utställningen presenteras de två ljudverken “sans y/eux” och “sounds for soloists” (i samarbete med Sebastian Eskildsen) i nära dialog med ett urval från de två textbaserade verken Notes for soloists och Serious cerises.

 

Med flera röster

Höstens serie i Vita Kuben är komponerad av Imri Sandström. Så här berättar Imri själv om programmet:

– Min tanke med höstens utställningar är att fokusera på textljudkonst, ett område som sällan ges utrymme i gallerisammanhang. Det handlar i grunden om kropp och språk. Om hur språket betraktas som det rena: som system, regler och grammatik. Om hur kroppen ses som dess motsats; det okontrollerbara, ologiska. Och därifrån kommer rösten. Det finns en storslagen potential i textljudkonsten som handlar om att utmana våra föreställningar om vad språket är till för, vad det vill och vad det kan.

Läs hela intervjun med Imri Sandström här.