Vita Kuben – Call and Response

Konst 18.10 – 16.11

Call and Response

Höstens andra utställning Call & Response är en grupputställning med konstnärerna Corrine Fitzpatrick & Litia Perta, Elin Magnusson och Vilda Kvist. På vernissagen, som ligger lite senare än vanligt, kommer tre performance att framföras efter varandra i Vita Kuben.

Corrine Fitzpatrick & Litia Perta
Corrine Fitzpatrick är en New Yorkbaserad poet, textförfattare, freelancecurator och förläggare. Hon skriver konstkritik för Artforum och koordinerar the Poetry Project för St. Marks Church. Corrine Fitzpatrick är ubildad inom konst/fotografi och har en masterutbildning i litteratur.

Litia Perta arbetar som författare och undervisar i text/konst vid University of California i Irvine. Just nu arbetar hon med ett projekt i vilket hon undersöker hur dansens och konstens koreografi kan ses som en ”flykt från språket”.   

The Three Thousand Mile Summer är ett ljudverk av Corrine Fitzpatrick och Litia Perta som inbegriper ljud, den fysiska kroppen och förhållningssätt till tid. De båda konstnärerna har arbetat ihop sedan mars 2012 och detta är det fjärde verket som de gör tillsammans.

Ur The Three Thousand Mile Summer:
Quickly, because we have to get on the road. Swam laps in the morning. Feel the body reach. On a deck chair, second floor, off the room I slept in. Clear blue sky. Blue Ridge distance. Horses, vultures, stillness. First real calm in days. Summer shoes, Cristina’s watch, Grandma’s mother’s ring. Talisman. Yesterday Manhattan, Jersey Turnpike, Delaware, Maryland, suburbs of D.C. Fondness passing through. Blue, blue, green, green, green. Rising sun north east.

The sheets are my comfort in the early morning hours while it is still dark. Consciousness, rattling: I am not going home. Before, I always turned around. But we will press on: climb the ridge of the Smoky Blue Mountains, scale our way down the Appalachians, drive west towards Tennessee. Home will become a somewhere else. Run. Sit. Swim. Drive. Movement is in the moment: a shedding, a never coming back. Molting. This is the year of the Snake. This is the year of the snake who sheds her skin.  


MISSA INTE!
FÖRELÄSNING OCH SAMTAL MED CORRINE FITZPATRICK OM TEXT OCH LJUD

PLATS Campusbiblioteket
TID tors 17.10 kl 18.30.
PRIS fritt inträde

Corrine Fitzpatrick berättar om olika samarbeten hon har gjort med Litia Perta.

Under hösten anordnar Vita Kuben och Campusbiblioteket två föreläsningar med efterföljande samtal kring text och ljudkonst, ett område som ganska sällan ges utrymme i gallerisammanhang och inte heller har en naturlig plats inom litteraturscenen. Det här är den första.

Elin Magnusson
Elin Magnussons konstnärskap pratar om nätverk, historia, skog, feminism, kropp och rum, om sociala föreställningar och normer. Hon arbetar interdisciplinärt och ofta med videodokumenterad performance innehållande spelfilmsliknade inslag.

I utställningen visar Elin Magnusson verket Hatet.
Jag hatar män, för de hatar mig. Som en förlängning av Emma Pilipons verk ”Carmen” talar jag till männen, karlarna, pojkarna, snubbarna och gubbjävlarna med deras egna ord i en repetitiv hämnd. Jag lyssnar inte, ber inte om nåd, förklarar inte. Jag hånskrattar inte ens. För en kväll drar jag alla män över en kam, hatar och förbereder mig själv inför möjlig konfrontation. I en repetition av rörelse, ord, förakt och förtal kräver jag att bli lyssnad på.

Vilda Kvist
Vilda Kvists konst rör sig med respektlös omtanke genom ämnen som makt, gay-bashing och historieförvanskning, till sådant som hon verkligen älskar som solnedgångsestetik, smöriga covers samt att utnämna hjältar. Det är som en emotionell utbildning i makt, med den känsliga och intensiva upplevelsen av live-akten som en konstant närvarande kärna.

Rakas Sofi/Kära Sofi är ett performanceverk av Vilda Kvist som visas under vernissagekvällen i Vita Kuben. Under resten av utställningsperioden kommer en remedierad version av verket finnas på plats. Det är en kritisk väv av hur makt förflyttas mellan språk, stater och subjektspositioner. En kärleksförklaring och ett hyllningsverk till Sofi Oksanens författarskap.

Call and Response
PERIOD: 18.10 – 16.11

VERNISSAGE: fre 18.10 kl 18-20 OBS TIDEN! med performance fr kl 18.50:
Corrine Fitzpatrick kl 18.30-18.50, Vilda Kvist, kl 18.50-19.10, Elin Magnusson kl 19.10-19.20

Höstens curator
Imri Sandström är född och uppvuxen i Umeå men numera bosatt i Malmö. Imri arbetar med text, ljud, bilder, film och performance. Hennes arbeten knyter ihop historiska, religiösa och samtida berättelser som hon skriver om, gestaltar och berättar på nya sätt. Tillsammans med Elin Mörkberg spelar hon även i bandet Kids of the Ranch. Så här berättar Imri själv om höstens program i Vita Kuben:

– Min tanke med höstens utställningar är att fokusera på textljudkonst, ett område som sällan ges utrymme i gallerisammanhang. Det handlar i grunden om kropp och språk. Om hur språket betraktas som det rena, som system, regler och grammatik. Om hur kroppen ses som det okontrollerbara. Och därifrån kommer rösten. Det finns en storslagen potential i textljudkonsten som handlar om att utmana våra föreställningar om vad språket är till för, vad det vill och vad det kan.

 

Läs hela intervjun med Imri Sandström här.