Vita kuben - Utställning II

Konst 23.2 – 25.3

Vita kuben - Utställning II

Utställning II i Vita Kubens vårprogram bjuder på ljudverk, måleri och operachefens fåtölj. Den här gången har konstnärerna valt att vända blicken mot varandra och sig själva.

Vårens tre utställningar kan ses som en säsongslång undersökning. Den första utställningen tog Vita kubens besökare som utgångspunkt. På vernissagen kunde man uppleva en konstruerad situation där själva presentationen av utställningen avbröts av incognito- skådespelarna Maria Erickson, Lina Hognert och Tobias Morin, som diskuterade utställningens innehåll i en nyskriven text av dramatikern och regissören Jörgen Dahlqvist.

 

I den andra utställningen skiftar fokus helt och blicken vänds istället mot konstnärerna själva och deras konstnärliga processer.

 

Lundahl & Seitl har denna gång producerat ett ljudverk utifrån i sina upplevelser av arbetet med vårens utställningsprogram. Ljudverket kommenterar de övriga verk och konstnärskap som befinner sig i kuben.

 

Niklas Tafra samarbetar med den Londonbaserade konstnären Phil Cath och hans kollega Khloe Sjögren. Caths och Sjögrens konstnärskap bygger på lekfulla performances som i sin tur utgör grunden för en måleriprocess. Cath och Sjögren presenterar här ett konstverk som utgår från Caths deltagande i den föregående utställningen på Vita kuben.

 

Henning Lundkvist har i sin tur bjudit in konstnärskollegan och samarbetspartnern Ei Ei Kyaw. Tillsammans har de, i en minimal gest som är kännetecknande för deras gemensamma konstnärskap, valt att fylla den plats som lämnas öppen mellan utställningens övriga två verk. Mitt i rummet har de placerat operachefen Kjell Englunds fåtölj.

 

LUNDAHL & SEITL

NIKLAS TAFRA i samarbete med PHIL CATH och KHLOE SJÖGREN

HENNING LUNDKVIST i samarbete med EI EI KYAW

 

UTSTÄLLNING II,
VERNISSAGE TOR 23.2 KL.19.00
PERIOD: 23.2- 25.3 2012

 

Curatorer/konstnärer: Christer Lundahl, Martina Seitl, Niklas Tafra, Henning Lundkvist

 

När konstnärsduon Lundahl & Seitl inbjöds att curatera 2012 års vårsäsong i Vita Kuben, bjöd de i sin tur in konstnärerna Niklas Tafra och Henning Lundkvist för att samarbeta med dem. Tillsammans har de valt att angripa vårens tre utställningar som delar i ett förlopp. En idé tillåts ta plats och utvecklas över tid, medan gränserna mellan verk och utställning, konstnär och curator, luckras upp.

 

Lundahl & Seitl bor och arbetar i London och Stockholm. Duons arbete är transdisciplinärt och har utvecklats genom research i perceptionens historia, specifikt i relation till museet som plats - och platsen för deltagande performance inom kulturinstitutioner.

 

Niklas Tafra är en svensk-kroatisk konstnär som för tillfället pendlar mellan Stockholm och London. Genom bland annat skulpturer och performance undersöker han det samtida lyssnandets premisser.

 

Henning Lundkvists konstnärskap tar sig uttryck i installationer, uppläsningar, textarbeten, ljudverk och teaterföreställningar. Han arbetar både solo och i samarbete med konstnärer, dramatiker, regissörer, skådespelare och poeter.

 

Program

Utställning I: 19.1-18.2

Utställningl II: 23.2-25.3

Utställning III: 29.3-12.5