Vita kuben - Utställning III

Konst 29.3 – 5.5

Vita kuben - Utställning III

Vitt brus IV-VIII är namnet ett nytt videoverk skapat av Jörgen Dahlqvist och tonsättaren Kent Olofsson. Verket reflekterar över konstens roll och språkets relation till musik. Utställningen är den tredje och avslutande delen i Vita kubens utställningsserie i vår.

Vitt brus IV-VIII är en ytterligare fördjupning av det perspektiv som vårens utställningar i Vita kuben fokuserar på. Verket visar på fler aspekter av det vita rummet, Vita kuben, och reflekterar över konstens roll och svårigheten med att kommunicera sina avsikter i en konstnärlig process. Det är också en undersökning av språket och dess relation till musik.

 

I linje med de tidigare två utställningarnas kollaborativa tanke har konstnären Jörgen Dahlqvist bjudit in tonsättaren Kent Olofsson. De båda har i sin tur anlitat skådespelarna Linda Ritzén, Rafael Pettersson, Pernilla Göst, Simon J Berger och Daniel Nyström samt maskören Sandra Haraldsen att delta (läs mer om alla medverkande nedan).

 

Lundahl & Seitl, Niklas Tafra och Henning Lundkvist (curatorer och konstnärer för vårens utställningar):

"Vårsäsongen i Vita Kuben inleddes med en vernissage i ett tomt utställningsrum. Istället för att ställa ut de tre ljudverk som sedan kom att utgöra säsongens första utställning, presenterades en konstgjord situation där de inkognito närvarande skådespelarna Maria Erickson, Lina Hognert och Tobias Morin plötsligt började tala, och leverera en text av dramatikern och regissören Jörgen Dahlqvist. Dahlqvist hade skrivit en ny text för de tre skådespelarna, med utgångspunkt i tre statements.

 

Utställningsserien har sedan dess utvecklats och förändrats i flera steg. I den första utställningen presenterade konstnärerna var sitt ljudverk, som på olika vis tog utställningssituationen och verkens betraktare som utgångspunkt. I den andra utställningen hade perspektivet vänts 180 grader, och konstnärerna valde att betrakta sig själva och sina roller samtidigt som fler och fler konstnärer bjöds in i processen, Alia Pathan, Erik Hellsten, Ei Ei Kyaw och Phil Cath & Khloe Sjögren, som deltagit genom olika invitationer, samarbeten och konstellationer. "

 

 

Medverkande Utställning III

Jörgen Dahlqvist är dramatiker och regissör. Han är född i Skellefteå men bor sedan drygt 15 år tillbaka i Malmö. Han har skrivit och regisserat ett tjugotal verk på Teatr Weimar, där han är konstnärlig ledare, men har även regisserat och fått sin dramatik uppsatt på andra teatrar. Jörgen Dahlqvist arbetar ofta kollaborativt med andra konstnärer och gärna i olika konstfält. Jörgen Dahlqvist har arbetat som prefekt på Teaterhögskolan i Malmö mellan 2009-2012 samt är sedan 2010 styrelseordförande för den internationella gästspelsscenen Inkonst. 

 

Kent Olofsson är en av Sveriges främsta tonsättare i sin generation med ett hundratrettiotal verk bakom sig. Kent Olofsson är verksam internationell som tonsättare och har bl.a två framförda symfonier på sin meritlista.  Kent Olofsson är inbjuden till Norrlandsoperan som tonsättare under huvudstadsåret 2014. Kent Olofsson har under ett flertal år arbetat som lärare i komposition vid Musikhögskolan i Malmö men går numera en konstnärlig doktorandutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Han har de senaste åren samarbetat med Jörgen Dahlqvist i en serie projekt där kopplingen mellan text och samtida konstmusik undersökts.

 

Linda Ritzén är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Hon har därefter arbetat skådespelare i både fria kulturlivet och på institutionerna. Hon arbetar även som regissör och hennes föreställningar har spelat internationellt. Hon har arbetat i ett flertal produktioner på Teatr Weimar tidigare.

 

Rafael Pettersson är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har därefter arbetat som skådespelare på teater och film. Han har synts i ett antal tv-serier, bl.a Anno 1709 och Bron. Han har arbetat i ett flertal produktioner på Teatr Weimar tidigare.

 

Simon J Berger är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har sedan sin examen arbetat på bland annat Dramaten, men även synts i ett flertal filmer och tv-serier t.ex Upp till kamp och Anno 1709. 

 

Pernilla Göst är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö och tog examen 1999. Hon har arbetat på en mängd olika teatrar bland annat Teater Västmanland, och Dalateatern 

 

Daniel Nyström är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har sedan sin examen arbetat på bland annat Dramaten och Teatr Weimar. Han driver också sin egen grupp Spinnning Jenny och har där både skrivit och satt upp sina egna föreställningar. 

 

Sandra Haraldsen är kostymör och maskör. Hon har arbetat med ett antal produktioner i det fria kulturlivet och har gjort flera produktioner på Teatr Weimar.