Vi prioriterar barn och unga

Ett särskilt fokus finns på aktiviteter och insatser som når ut till eller engagerar barn och unga. Distribution och subvention av skolföreställningar är en del av det arbetet. Dansföreställningar för barn och unga presenteras i NorrlandsOperans utbud för hela länet varje höst- och vårsäsong. Dansläger och workshops arrangeras i samarbete med studieförbund, fritidsgårdar och andra organisationer. Att samarbeta med andra aktörer är viktigt eftersom danskonsulentverksamheten syftar till att öka kunskaperna om dans lokalt.

Myllan workshops är ett exempel på aktiviteter med unga i fokus:
Myllan är en serie koreografiska verkstäder och workshops för dansare mellan 16–25 år som saknar eller just blivit klara med en yrkesutbildning, dansare som kanske går dansestetiskt program eller en yrkesförberedande linje och har en lust till danskonst och vill utmana sig själva.
Myllan arrangeras i Umeå och Skellefteå av NorrlandsOperan och danskonsulentverksamheten några gånger per termin. Endast professionella koreografer och dansare anlitas som lärare.
Myllan innehåller både teori, samtal och "praktik på golvet”. Innehållet i verkstäderna utformas av den aktuella läraren och varierar från gång till gång. Gemensamma nämnare för alla Myllan-verkstäder är skapande, kreativitet och inspiration. Deltagandet är kostnadsfritt.

Aktuella Myllan-workshops

4.3 CARMEN OLSSON (Pdf för nedladdning i högesrspalten).
För dansare mellan 16–25 år

Med sitt nordiska och spanska arv har Carmen Olsson utvecklat en personlig stil av den japanska dansformen Buto – Mibudo. Den karaktäriseras av precision och stark närvaro i varje rörelse. Carmen är även utbildad landskapsarkitekt och har ett stort intresse för bildkonst och arkitektur, vilket har lett till flera intressanta samarbeten med konstnärer från andra discipliner.

TID tisdag 4 mars kl 18.00–20.00

PLATS Balettakademin, studio 6, Rosa huset
ANMÄLAN via mail till clara.west@norrlandsoperan.se

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan bindande.

Carmen spelar sin föreställning Carmen Olsson dansar i 100 Migratory 5.3, 7.3, 8.3, 9.3 kl. 14.00 Västerbottens museum


29.3 WORKSHOP MED BJÖRN SÄFSTEN (Pdf för nedladdning i högerspalten).
För dansare mellan 16–25 år

Myllan_Säfsten

Koreografen Björn Säfsten bjuder in till en av sina alltid lika uppskattade workshops, denna gång för unga dansare. Det blir en både praktisk och intellektuell workshop som kretsar kring improvisation utifrån Björns praktik. 

TID lördag 29 mars kl 13.45–15.30

PLATS Balettakademin, studio 6, Rosa huset
ANMÄLAN via mail till clara.west@norrlandsoperan.se

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan bindande

Björn Säfstens nya dansverk Fictional Copies spelas den 28.3 och 29.3 på NorrlandsOperan.

 

Skapande skola är ett annat exempel:
Genom Skapande skola vill vi stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Med bidraget Skapande skola kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare, ge elever möjlighet till personlig utveckling. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Som lärare, skolchef, bibliotekarie eller tjänsteman kan du vända dig till danskonsulentverksamheten med dina frågor om allt från Skapande skola-ansökningar till hur man pratar om dans i kulturpolitiska sammanhang.

Du kan även få hjälp att bolla idéer eller få kontakt med dansutövare.