Dans enligt oss

Dans är att uttrycka sig med rörelser. I tysthet eller till rytmer, ljud eller musik. En ordlös kommunikation. Men inte alltid förstås. Ibland innehåller den talade repliker och nästan ingen rörelse alls. Den dans vi visar på NorrlandsOperan är samtida dans med stor bredd och hög kvalitet. Den kan vara experimentell och spegla vårt samhälle på olika sätt. Ibland är den abstrakt och gestaltar tankar och känslor snarare än historier. Den kan påminna om performancekonst eller stand-up, akrobatik, teater eller bildkonst. Var gränsen går mellan konstformerna är svårt att säga – och egentligen spelar det väl inte så stor roll.

Dans blir vad man gör den till och kan vara extremt olika saker. Gemensamt för nästan all dans är att den är öppen för tolkning. Vad du känner och tänker är upp till dig. Vi på NorrlandsOperan hoppas att du genom dansen ska få göra just det: känna, tänka och uppleva någonting nytt!

VAD ÄR DANS FÖR DIG?

"Dans som konstform är för mig en estetisk upplevelse och ordlös kommunikation. När den är som bäst ger den mig den starkaste sceniska upplevelsen jag kan få. Då känner jag ett flow och allt runt omkring blir upplöst."
Anna Karlander,
dansvetare och frilansande dansproducent

"Att dansa på fest är en sak, att röra sig på något sätt till musik. Koreografi är något helt annat för mig. Där är dansen bara en del av helheten. Jag jobbar helst med dansare, trots att de rörelsemässigt ibland bara får svaja lite på scenen, om ens det. Vi delar samma ingång till arbetet."
Gunilla Heilborn, koreograf

"Dans är en möjlighet och kraft som förhåller sig till koreografiska diskurser som en aktivitet som både följer samtidigt som den böjer dess gränser och överskrider dess regim."
Björn Säfsten
, koreograf