DIV prioriterar barn och unga

Inom Dans i Västerbotten har vi ett särskilt fokus på aktiviteter och insatser som når ut till eller engagerar barn och unga. Distribution och subvention av skolföreställningar är en del av det arbetet.

Dansföreställningar för barn och unga presenteras i NorrlandsOperans utbud för hela länet varje höst- och vårsäsong. Dansläger och workshops arrangeras i samarbete med studieförbund, fritidsgårdar och andra organisationer. Att samarbeta med andra aktörer är viktigt eftersom danskonsulentverksamheten syftar till att öka kunskaperna om dans regionalt.

Skapande skola

Nordmaling-skapande-skola1 Med bidraget Skapande skola kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare, ge elever möjlighet till personlig utveckling. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Som lärare, skolchef, bibliotekarie eller tjänsteman kan du vända dig till danskonsulentverksamheten med dina frågor om allt från Skapande skola-ansökningar till hur man pratar om dans i kulturpolitiska sammanhang. Du kan även få hjälp att bolla idéer eller få kontakt med dansutövare. 

29 oktober: Konferens om Skapande skola – Barn och ungas rätt till kultur

Konferens om ungas möjlighet att påverka och kulturens roll i ett pedagogiskt uppdrag.
Välkommen till en kulturkonferens i Storuman som blandar praktik och teori, där kulturskapare kan mingla med ungdomar och regionpolitiker med lärare!

Dagens tema är barn och ungas inflytande, med fokus på Skapande Skolas förutsättningar samt den regionala kulturplanen. Vi skapar nätverk, utbyter erfarenheter och kompetens, mellan kulturutövare, tjänstepersoner, beslutsfattare, unga medborgare och skolpersonal. Anmälan och program finner du här

Arrangörer: Riksteatern Västerbotten, Danscentrum, Dans i Västerbotten/ NorrlandsOperan, MediaCenter och Region Västerbotten i samarbete med BUNGK-gruppen (Regionala kulturverksamheter med uppdrag för barn och unga).

 

Myllan workshops för dig som är 16–25 år

BalettWS--Toan

Myllan-workshops är ett exempel på aktiviteter med unga i fokus
Myllan är en serie koreografiska verkstäder och workshops för dansare mellan 16–25 år som saknar eller just blivit klara med en yrkesutbildning, dansare som kanske går dansestetiskt program eller en yrkesförberedande linje och har en lust till danskonst och vill utmana sig själva.

Myllan arrangeras i Umeå och Skellefteå av NorrlandsOperan och danskonsulentverksamheten några gånger per termin. Endast professionella koreografer och dansare anlitas som lärare.

Myllan innehåller både teori, samtal och "praktik på golvet”. Innehållet i verkstäderna utformas av den aktuella läraren och varierar från gång till gång. Gemensamma nämnare för alla Myllan-verkstäder är skapande, kreativitet och inspiration. Deltagandet är kostnadsfritt.