För professionella utövare

Dans i Västerbotten verkar för att länets professionella dansare, pedagoger och koreografer ges möjlighet att vara yrkesverksamma inom länet. Danskonsulentverksamheten vill förankra den professionella dansen i länet, arbeta med att stärka det fria danslivet och förutsättningarna till produktion.

Stöd till produktion
Genom bidrag från Region Västerbotten finns möjlighet för länets danskonstnärer att ansöka om stöd till professionell produktion. Som professionell utövare, danspedagog och danslärare finns danskonsulentens resurser tillgängliga för fortbildning och utvecklingsfrågor. Stöd till produktion är en viktig del av finansieringen i lokala dansprojekt, då de flesta projekt sker i mindre skala och inte erhåller bidrag från annat håll.

Fortbildning för professionella och yrkesverksamma
Fortbildning för yrkesverksamma inom dansområdet arrangeras varje år. Form och innehåll tas ofta fram i samråd med yrkesverksamma genom Danscentrum Norr samt kompletterande direktkontakt med icke anslutna. Målsättning för Dans i Västerbottens insatser är att yrkesverksamma ska stimuleras till vidareutveckling inom sina respektive kunskapsområden, samt att dansklimatet ska vara så lockande att man som danskonstnär vill stanna kvar i regionen.

Residens i Västerbotten
Att vara i residens innebär att koreograf och dansare kommer och jobbar under hela eller delar av arbetet på en utvald ort som inte är hemorten. Målet är att ett lärande och fruktbart utbyte ska ske mellan bägge parter. Under 2014 driver Dans i Västerbotten ett delprojekt i River stories- Hemvändarprojektet. Där bjuds utflyttade dansare och koreografer från Västerbotten hem till sin ort för att skapa i residens.  Kopplat till projektet är skolor som i repektive residens tar del av processen- via workshops eller öppna rep och slutproduktion. Läs mer om Hemvändarna här.

Tidigare residens på NorrlandsOperan:
2012 Ina Christel Johanessen, Björn Säfsten, Emma Nordanfors
2013 Claire Parson, Nomo Daco, Pontus Lidberg

 

Aktuellt hösten 2016


MALAKTA DANCEFILM LAB AND RESEDENCY 25.8–11.9
Ledare: Isländska koreografen, filmskaparen och pedagogen Helena Jonsdottir.

 

Dans i Västerbotten är mycket glad över att kunna erbjuda en plats på Malakta dancefilm lab samt ett unikt residens med fokus på dansfilm och skapande. 

Genom ett samarbete med Art Factory Malakta, Regionalt danscenter Österbotten och Dans i Västerbotten kan vi nu erbjuda deltagande på Malakta Dancefilm Lab 2016 + residens MDFL 2016 i Finland, Österbotten.

En person kommer att väljas ut att få delta i residenset.
Personen bör vara från, eller verksam i Västerbotten.
Är det dig vi söker?

Information in English

Malakta dancefilm lab:
En intensiv workshophelg i film+dans/koreografi.

Malakta danscefilm lab resedency:
Ett unikt residens för dansfilmskapare att fortsätta med projekten som skapades under helgworkshopen och skapa nya projekt.

Under labben kommer deltagarna testa, exprementera och utforska olika sätt att förhålla sig till grundbegreppen inom dans och film genom olika övningar.

Det kommer att vara 2-3 praktiska test per dag som sedan följs upp genom diskussion och filmvisning.

Som deltagare i residenset får du:

- resa till och från Österbotten
- uppehälle/lägenhet med de andra deltagarna betald
- Personlig mentoring
- professionell fotograf/filmare för 1 dag
- produktionskoordinator och/eller redigerarhjälp för 1 dag
- ljudtekniker för 1 dag
- Canon 5DMK3 eller Red one kitt
- Arbetsplats
- Wifi
- Bil att låna
-Cyklar att låna

Dans i Västerbotten vill ha in en skriftlig ansökan med motivering, CV och idéer kring filmskapande och dans. Senast den 30.5.
Skickas till: minna.lindahl@norrlandsoperan.se