NorrlandsOperan Musik

I NorrlandsOperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets musikliv. Det operativa ansvaret för detta ligger till stor del hos NorrlandsOperans musikavdelning. Uppdraget omfattar konsert- och festivalproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla musiklivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Turnéer i länet
I dialog med lokala arrangörer tar NorrlandsOperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg.

Genom att samarbeta med flera lokala arrangörer, föreningar och organisationer i länet kan NorrlandsOperan verka för ett levande kulturliv i hela regionen. En av våra viktigaste kanaler är arrangörsföreningen MOTILI där vi i samråd tar fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

Vi arbetar ofta med frilansande ensembler men också med NorrlandsOperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer. Våren 2015 skickar vi bland annat The Goodbye Girls & Sånger från norr med Lisa Lestander, Mats Öberg och Jonas Knutsson på turné till Dorotea, Lycksele, Storuman, Åsele och Vilhelmina. Klicka på länkarna för att läsa mer om dessa produktioner.

Musik för barn och unga
NorrlandsOperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande.

I november 2014 var NorrlandsOperan till exempel värd för Showcase/ YAM-session. Under tre dagar träffades musikproducenter, musiker, kultursamordnare, kulturarbetare, musiklärare m.fl i ett kompetenshöjande och inspirerande möte. 

Sing along-opera för länets skolbarn var en succé 2012. Hösten 2015 gör vi det igen! Läs mer om det här.

För dig som är arrangör och/eller arbetar med kultur för barn & unga i Västerbotten presenterar vi ett antal föreställningar varje spelår. Här kan du se utbudet för hösten 2015 & våren 2016.


Två festivaler

På uppdrag av Umeå kommun produceras och arrangeras två festivaler: scenkonstfestivalen MADE i maj och Umeå Jazzfestival i oktober.

MADE-festivalen startade 2006 och har sedan dess etablerat sig som ett viktigt inslag i svenskt kulturliv. 2010 utsåg SVT:s Kulturnyheter festivalen till det hetaste kulturfenomenet framför bland annat Tate Modern och Cannes-festivalen. Med ett varierat program skapar man utrymme för oväntade upplevelser och spännande möten. Music, Art, Dance, Experience - MADE är mycket av allt! Läs mer på madeumea.se

Umeå Jazzfestival grundades redan 1968 och fortsätter att vara en av landets starkaste arenor för samtida jazz- och improvisationsmusik. Festivalen är en viktig plattform för såväl svensk som internationell jazz och har genom åren nått god renommé utanför landets gränser. Läs mer på www.umeajazzfestival.se

River Stories 2014
Det regionala kulturhuvudstadsprojektet River Stories innebar ett sammanhållet regionalt kulturprogram och en serie av föreställningar i länet under Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Att nå ökat regionalt engagemang och deltagande, att definiera och kreera samlings- och spelplatser samt öka lokala aktörers aktiviteter och samverkan var delmål under arbetet med projektet. Mål för det regionala samarbetet och utvecklingen var att projektet även ska stärka, regenerera och skapa nya arrangörer i Västerbotten och att skapa turnéslingor för det regionala kulturutbudet.