NorrlandsOperan Musik

I NorrlandsOperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets musikliv. Det operativa ansvaret för detta ligger till stor del hos NorrlandsOperans musikavdelning. Uppdraget omfattar konsert- och festivalproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla musiklivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Turnéer i länet
I dialog med lokala arrangörer tar NorrlandsOperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg.

Genom att samarbeta med flera lokala arrangörer, föreningar och organisationer i länet kan NorrlandsOperan verka för ett levande kulturliv i hela regionen. En av våra viktigaste kanaler är arrangörsföreningen MOTILI där vi i samråd tar fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

Vi arbetar ofta med frilansande ensembler men också med NorrlandsOperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer. 

Musik för barn och unga
NorrlandsOperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande.

För dig som är arrangör och/eller arbetar med kultur för barn & unga i Västerbotten presenterar vi ett antal föreställningar varje spelår. Här kan du se utbudet för hösten 2016 & våren 2017.

 

Två festivaler
På uppdrag av Umeå kommun produceras och arrangeras två festivaler: scenkonstfestivalen MADE och Umeå Jazzfestival.

MADE-festivalen startade 2006 och etablerade sig sedan dess sig som ett viktigt inslag i svenskt kulturliv. 2010 utsåg SVT:s Kulturnyheter festivalen till det hetaste kulturfenomenet framför bland annat Tate Modern och Cannes-festivalen.

Sedan 2015 fortsätter vi att utforska det nya MADE-formatet som innebär flera nedslag varje år, alltid i spänningsfälten mellan olika konstarter och uttryck. Både vår och höst. 

Läs om aktuellt MADE-program på madeumea.se.

Umeå Jazzfestival grundades redan 1968 och fortsätter att vara en av landets starkaste arenor för samtida jazz- och improvisationsmusik. Festivalen är en viktig plattform för såväl svensk som internationell jazz och har genom åren nått god renommé utanför landets gränser. Läs mer på www.umeajazzfestival.se