Orkestermedlemmar

Violiner
Karin Eriksson – konsertmästare

Alternerande konsertmästare – vakant
Andre konsertmästare – vakant
Per-Erik Andersson
Pontus Björk* violin II - tjänstledig
Emma Dencker
Åsa Hjelm
Kerstin Karlsson (50%)
Nicole Ladenthin
Matias Malmqvist
Eva-Britt Molander
Torbjörn Näsbom (50%)
Andreas Olsson
Fredrik Syberg** violin II
Anders Unnersjö
Kersti Wilhelmsson
Mikhail Zatin

Viola
Pär Lindqvist*
Örjan Haage**
Per Modin
Jaan Ader
Nicolai Tchistiakoff

Cello
Stämledare-vakant
Björn Risberg**
Kerstin Isakson
Karin Bjurman
Kristina Tereschatov

Kontrabas
Jan-Emil Kuisma*
Charlotte Petersson**
Josefin Landmér

 

Flöjt
Eva Oscarsson Ferner*
Pepita del Rio**

Oboe
Johannes Ögren*
Steve Söderberg**

Klarinett
Bengt Sandström*
Jonas Olsson Hakelind**

Fagott
Annika Wallin*
Maria Hellström**

Valthorn
Orvar Johansson*
Lene Aadalen Skomedal**
P-O Winberg
Anders Kjellberg

Trumpet
Malin Silbo Ohlsson*
Andreas Karlsson Walleng**

Trombon
Peter Nygren*
Daniel Hedin**

Bastrombon
Mathias Petersson*

Tuba
Linus Mattsson*

Pukor
Hans Lindbäck*

Slagverk
Mats Lindström*

NorrlandsOperans Symfoniorkester tillämpar rotation mellan och inom violinstämmorna.
* stämledare
** alternerande stämledare