Givande samarbeten

Samarbeten i olika former och med aktörer av olika slag är viktiga både för NorrlandsOperans verksamhet men också för våra besökare. De företag och organisationer som vi samarbetar med är aktörer som på olika sätt genererar mervärden. Mervärden för publiken, för vår verksamhet och för sig själva.

Med hjälp av våra partners/sponsorer kan vi förbättra totalupplevelsen för våra besökare och samtidigt låta våra dem nå en attraktiv och köpstark målgrupp och dessutom få möjlighet att nyttja våra resurser för egna ändamål.

 

UMEÅ2014
Umeå2014 är ett projekt inom Umeå kommun som drivs av ett team under ledning av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott. Umeå2014-teamet marknadsför kulturhuvudstadsåret, ger råd om hur man utvecklar och finansierar projektidéer, inspirerar, organiserar, samordnar och håller presentationer om Umeå2014 och projektets betydelse.

Under kulturhuvudstadsåret är Umeå2014 en viktig partner i många av de produktioner vi gör. Med hjälp av både ekonomiskt och kommunikativt stöd skapar de förutsättningar för oss att under kulturhuvudstadsåret ytterligare stärka vår position som en ledande aktör inom scenkonstområdet i regionen, landet och världen.

 

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA SPONSORER
Frövi Skor, Marie och Åke Pfrunder

Vilken/vilka är era största kulturupplevelser?
Än så länge är det Mats Eks version av Svansjön år 1987, Karmelitsystrarna år 1981, Demons of the opera år 2005 och Don Giovanni med Peter Mattei på La Scala år 2011

Varför har Frövi skor valt att bli sponsor till NorrlandsOperan?
Frövi skor är glada över att få vara officiell partner till Norrlandsoperan. Många gånger i samband med sponsring är fokus riktat mot sport av olika slag. Men vi tycker att även kultur är viktigt och vill gärna bidra genom att stödja NO!

Norrlandsoperan är utmärkande för sin höga kvalitet och långsiktigt arbete vilket är värden som stämmer överens med vårt eget varumärke.   

Har ni planer att se/besöka några evenemang under kulturhuvudstadsåret och i så fall vilket/vilka?
Det är många punkter på programmet som inbjuder till besök. Här är några:
Jubileumskonserten, Umeå musiksällskaps vårkonsert, Rachmaninovs tredje pianokonsert, Elektra och Blanche och Marie.

 

Är du intresserad av ett samarbete i någon form, läs mer om våra tankar kring sponsring här.