Pressbilder för Wozzeck föreställningsbilder

Wozzeck 1

Foto: Mats Bäcker
Fredrik Strid, "Andres" och Fredrik Zetterström, "Wozzeck".
(472 Kb)

Wozzeck 2

Foto: Mats Bäcker
Mimarna Isabell Skarby Hay och Magnus Dovärn, Fredrik Zetterström, "Wozzeck" och Lars Arvidson som "Doktorn".
(655 Kb)

Wozzeck 3

Foto: Mats Bäcker
Susanna Levonen som "Marie" och Anders Håkansson, "Tamburmajoren".
(631 Kb)

Wozzeck 4

Foto: Mats Bäcker
Susanna Levonen, "Marie" och Anders Håkansson, "Tamburmajoren".
(807 Kb)

Wozzeck 5

Foto:
Svetlana Gustavsson-Biba, mimare och Susanna Levonen, "Marie".
(864 Kb)

Wozzeck 6

Foto: Mats Bäcker
Isabell Skarby Hay och Svetlana Gustavsson-Biba.
(401 Kb)

Wozzeck 7

Foto: Mats Bäcker
1:e och 2:e gesällen: Viktor Tågestad och Hans-Erik Sundström.
(575 Kb)

Wozzeck 8

Foto: Mats Bäcker
Fredrik Zetterström, "Wozzeck".
(600 Kb)

Wozzeck 9

Foto: Mats Bäcker
"Idioten" Anders Lundström och "Wozzeck", Fredrik Zetterström.
(593 Kb)

Wozzeck 10

Foto: Mats Bäcker
"Tamburmajoren" Anders Håkansson.
(622 Kb)

Wozzeck 11

Foto: Mats Bäcker
Susanna Levonen, "Marie".
(661 Kb)

Wozzeck 12

Foto: Mats Bäcker
Susanna Levonen, "Marie".
(410 Kb)

Wozzeck 13

Foto:
"Kaptenen" Ulrik Qvale och "Doktorn" Lars Arvidson.
(529 Kb)

Wozzeck 14

Foto: Mats Bäcker
"Wozzeck" Fredrik Zetterström och "Kaptenen" Ulrik Qvale.
(794 Kb)

Wozzeck 15

Foto: Mats Bäcker
Susanna Reuter, "Margret".
(827 Kb)