Katarina Leyman utses till NorrlandsOperans nya hustonsättare!

Katarina Leyman, en visuellt sinnad kompsitör frånOrust, blir NorrlandsOperans nya hustonsättare. I uppdraget, somsträcker sig från juli 2012 till juni 2015, ingår bland annat attskapa fyra beställningsverk för NorrlandsOperansSymfoniorkester.


- Vi är väldigt nöjda med vårt val av hustonsättare. KatarinaLeyman är en intressant kompositör, inte minst för att hon ofta harvisuella utgångspunkter i sitt skapande. Musiken är färgrik ochberättande och jag tror att vår publik kommer att uppskatta den,säger orkesterchefen Marco Feklistoff.

Leymans uppdrag är en direkt fortsättning på det uppdrag som MatsLarsson Gothe fick 2009 och som avslutas den 30 juni 2012.Samarbetet med Katarina Leyman sträcker sig från 1 juli 2012 till30 juni 2015.

I samarbetet ingår bland annat:
· Fyra kompositionsbeställningar för orkester (verk med och utansolist).
· NorrlandsOperan programsätter verk ur Leymans opuslista.
· Katarian Leyman adjungeras till orkesterns programråd, medhuvudfokus på att bevaka samtida svensk och nordisk musik.
· Rådgivare i pedagogiska projekt som NorrlandsOperan produceraroch medverkar i.

Pressbilder
Högupplösta pressbilder av Katarina Leyman hittar du här.

Intervjuer
Katarina Leyman besöker Umeå och NorrlandsOperan tisdag 30 augustioch efter lunch finns det möjlighet för intervjuer på plats.Kontakta marknadsavdelning för att boka en tid.

Kontakt
Hanna Kangassalo, marknadsavdelningen
090-15 43 85, 070-603 89 67
hanna.kangassalo@norrlandsoperan.se


KATARINA LEYMAN är född på ön Orust i Bohuslän,men lever och verkar nu i Stockholm. Hon studerade under åren 1993- 1995 i Boston USA där hon tog en Mastersexamen (MA) i Kompositionvid New England Conservatory of Music och en dubbel Kandidatexamina(BA) i Komposition och Filmmusikkomposition vid
Berklee College of Music. Hon studerade även jazzmusik samt piano,klassiskt och jazz under tiden i Boston. Hon utbildade sig sedanunder åren 2000-2005 vidare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholmdär hon gick en pedagogisk utbildning i musikteori och enpåbyggnadsutbildning i komposition med kompositionsstudier för PärLindgren.

Under 1980-talet studerade Katarina målning och skulptur vid olikaförberedande konstskolor i Stockholm. Hennes far skulptören FredLeyman (1919-2004), som gjorde luftiga, abstrakta verk bl.a. irostfritt stål av ofta monumentalt format, var en tidiginspirationskälla. Flera av Katarinas kompositioner såsomexempelvis Tre Faser och en serieIntriger för olika soloinstrument har inspirerats avoch uppkallats efter hans skulpturer.

Färg och struktur, form och rörelse är ofta utgångsläge för ochformskapande element i Katarinas verk med försök att överföra deolika dimensionerna till musik. Idéer till kompositioner kanförutom skulpturer och färger även väckas av lika naturfenomensåsom fiskars rörelser i stim, dna-kedjor, vattenmolekyler ochmoln. Bland Katarinas verk för orkester kan nämnas SolarFlares (2010) SR P2 Berwaldhallens beställningsverk förÖstersjöfestivalen 2010, framfört av Helsingfors Stadsorkesterunder ledning av Esa-Pekka Salonen, Streams (2006) förKungliga Filharmoniska orkestern i Stockholm och Skulptörensöga (2005), tillägnad fadern Fred, för SamiSinfoniettan.

Katarina arbetar gärna i nära samarbete med olika musiker ochdetta har resulterat i flera kammarmusikverk. Bland dessa ärFärger för blåsarkvintett, ett beställningsverk avKungliga Filharmonikernas Blåsarkvintett ochVattenklanger och dansande skulpturer för sopran,klarinett och piano samt text av Eva Ermenz, med uruppförande iVästerås Konserthus. En annan flitig samarbetspartner ärgitarristen Samuel Edwardsson Wigervall som fått ett flertal verkkomponerade för sig, bland annat Intrigen för gitarrsamt flera verk för sång och gitarr. För kör har Katarina skrivitMöten (text av Nina Södergren) och ytterligare exempelpå kammarmusik är Roll för slagverkstrio.