Konstverk med aktörer från Kvinnohuset

Kajsa Dahlbergs och Gritt Uldall-Jessens nya verk, I Godots väntrum, är en akt som tar avstamp i Kvinnohusockupationen i Umeå 1983. Verket är en feministisk omskrivning av Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot.

Vid vernissagen den 7 april sker en uppläsning av verket i NorrlandsOperans B-sal. Utställningen visas i Vita kuben till och med den 7 maj.
 
Kajsa Dahlberg och Gritt Uldall-Jessen intresserar sig för Becketts pjäs som en beskrivning av en existentiell osäkerhet och en hopplös väntan på någon eller något, men även som en förväntan och ett hopp om förändring speglat genom de vardagliga uppgifter som får tiden att gå. Becketts drama har ett tydligt juridiskt ramverk, som bland annat innefattar att pjäsen inte får spelas av kvinnor.

Som en parallell berättelse utgår deras arbete även från en dagbok skriven av de kvinnor som var inblandade i Kvinnohusockupationen som ägde rum i Umeå 1983. För den svenska feministiska rörelsen var detta var en mycket inflytelserik aktion som fick stort utrymme i medierna.

Verket är en läsning med ett manuskript och några få enkla scenografiska element. Aktörerna är personer från Kvinnohuset och konstnärerna själva. Texten består av fragment från I väntan på Godot, ett nyskrivet manifest och utdrag från Kvinnohusets dagbok.
 
Läs mer

Titel
I Godots väntrum
 
Medverkande Kvinnorna från Kvinnohusockupationen i Umeå 1983, Kajsa Dahlberg och Gritt Uldall-Jessen. Träd: Malin Arnell

Vernissage/läsning 7.4 kl 19.00, B-salen, NorrlandsOperan
Utställningsperiod 7.4-7.5 2011, Vita kuben

Gästcurator
Vårens utställningsprogram i Vita kuben har planerats av Mats Stjernstedt, konstnärlig ledare Kunstnernes hus, Oslo.


I GODOTS VÄNTRUM
VERNISSAGE/LÄSNING: TOR 7.4 KL 19.00
PLATS: B-SALEN, NORRLANDSOPERAN
UTSTÄLLNINGSPERIOD: 7.4-7.5 VITA KUBEN

FÖRANMÄLAN till läsning
helena.wikstrom@norrlandsoperan.se

INTERVJUER
Kontakta Helene Säfström, marknadsavdelningen
090-15 43 05, 070-343 36 66, helene.safstrom@norrlandsoperan.se

KONTAKT
Helena Wikström, producent Vita kuben, 070-586 59 18, helena.wikstrom@norrlandsoperan.se