Mats Larsson Gothe prisnomineras för Sisyphus' Dreams!

I våras uruppförde NorrlandsOperans Symfoniorkester medsolister ett nytt verk av hustonsättaren Mats Larsson Gothe:Konsert för violin, cello och orkester - Sisyphus' Dreams.Publik och kritiker var lyriska. Nu har Mats nominerats till ett avMusikförläggarnas Pris 2011.

Fredagen den 11 november delas Musikförläggarnas Pris ut till enhandfull svenska låtskrivare som på ett eller annat sätt utmärktsig särskilt under den gångna perioden. Mats, som sedan 2009 ärhustonsättare vid NorrlandsOperan har alltså nominerats ipridkategorin Årets konstmusikpris - stor ensemble/opera. Musikenhan nomineras för är ett beställningsverk av NorrlandsOperan.


Så här skriver Svenska Musikförläggarföreningen på sinwebbplats:
"Syftet med Musikförläggarnas årliga prisgala är att lyfta framoch premiera våra svenska låtskrivare, kompositörer och derasmusikaliska prestationer. De som framgångsrikt sätter svensk musikpå kartan inom vitt skilda genrer, både på hemmaplan ochinternationellt. Det är dem vi vill hylla!"

Galan, den nionde i ordningen, hålls traditionsenligt under enfestlig lunchtillställning på Berns i Stockholm.

Alla nominerade i samma kategori:
- Mats Larsson-Gothe Konsert för violin, cello och orkester -Sisyphus' Dreams
- Rolf Martinsson Concert Fantastique, konsert för klarinett ochorkester
- Kerstin Jeppsson Konsert nr 1 för violoncell och orkester
- Anders Nilsson Requiem, för baryton solo, kör och orkester