Åtalet mot pianoeldningen läggs ner. Tonsättaren frias från misstankar om miljöbrott.

Tonsättaren Fredrik Högberg, vars filminspelning medbrinnande pianon på Ångermanälven inför NorrlandsOperansbeställningsverk Ice Concerto, blir inte åtalad förmiljöbrott. Åklagaren har lagt nedförundersökningen.

Förundersökningen visade att Högberg inte gjort något som behövdespeciella tillstånd från Miljö- och byggförvaltningen, attbrandkåren hade informerats samt att det ena körfältet på bron förändamålet var avspärrat av Svevia (Vägverket). Förundersökningenstyrker dessutom att de pianorester som inte brann upp forsladesbort från platsen av filmteamet.

De mycket små mängder bensin som användes för att antända pianonavar försumbara och motsvarade ungefär vad en mindre fritidsbåt görav med på ett par timmar. Dessutom förbrändes bensinen innan denhamnade i älven då den brann upp på den tjocka isen, som ävenprovborrats innan nedsläppen.

 

Filminspelningen var inte offentlig och har aldrig marknadsförtsi något avseende. Ett antal elever från Ådalsgymnasiet med lärare,samt studenter från Kapellsbergs musiklinje medverkade på bron ochingen medverkande utsattes för någon fara. Alla säkerhetskrav, bådepå isen och på bron, anses väl uppfyllda.

- Från NorrlandsOperans sida är vi glada att ärendet är avslutatoch ser fram emot premiären av Ice Concerto den 22november 2012, säger Marco Feklistoff, musikchef påNorrlandsOperan.

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egensymfoniorkester, opera, dans, musik och konst samt egna verkstäderoch ateljéer. I verksamheten ingår också festivalerna MADE och UmeåJazzfestival samt turnéer och samarbeten på olika håll i regionen,nationellt och internationellt. www.norrlandsoperan.se