P.O. Enquists bok blir till opera på NorrlandsOperan!

Under kulturhuvudstadsåret 2014 kommer NorrlandsOperanatt sätta upp Blanche och Marie, en helt nyskriven operabaserad på Per Olov Enquists roman från 2004.

NorrlandsOperans beställningsverk Blanche och Mariekommer att skrivas för åtta solister och NorrlandsOperansSymfoniorkester och kör. Tonsättaruppdraget går till Mats LarssonGothe och librettot kommer att författas av Maria Sundqvist.

Berättelsen om Blanche Wittman, en gång världens mest kändamentalpatient och Marie Curie, den dubbla nobelpristagaren somstöttes ut på grund av sitt förhållande med en gift kollega - görsig perfekt som opera. Det tror Kjell Englund, VD och konstnärligledare för NorrlandsOperan. Dessutom är det en klar fördel atthandlingen drivs framåt av två kvinnor.
 
- Operahistorien innehåller till största del verk där män driverhandlingen framåt, kvinnorna är i bästa fall reaktiva och dödasallt som oftast på slutet. När man beställer nytt så är det ärviktigt att försöka skapa balans. I Per Olov Enquists roman har vitvå starka kvinnor i huvudrollerna, säger han och fortsätter:

- Vi har det europeiska perspektivet, kopplingen med Sverige ochnobelpriset och inte minst kärleken, möjlig eller omöjlig.

Boken om Blanche och Marie av Per Olov Enquist utkom 2004 och ärkanske en av hans mest fantasifulla romaner. I handlingen vävshistoriska skeenden ihop med litterära idéer. Huvudtemat kanbeskrivas om förhållandet mellan kärlek och död, där strålningenfrån radium kan förväxlas med mänskliga emotioner.