Kristofer Steen från Refused debuterar som operaregissör på NorrlandsOperan / Kristofer Steen from Refused becomes opera director

Kristofer Steen, gitarrist i Refused, debuterar somoperaregissör på NorrlandsOperan nästa år. Han kommer att göra enegen tolkning av Puccinis klassiska opera LaBohème.


Just nu är Kristofer Steen aktuell med återföreningen av detkultförklarade hardcorebandet Refused som bildades i Umeå undertidigt nittiotal. Bandet turnerar stora delar av detta år och harbland annat spelat en bejublad konsert på den stora musik- ochkonstfestivalen Coachella i Kalifornien.

 

När Refused hade splittrats 1998 började Kristofer Steen studerafilm i Los Angeles och skapade därefter dokumentärfilmenRefused are Fucking Dead om bandets sista tid tillsammans.Kärleken till musiken förde honom tillbaka till Sverige där hansökte in på Operahögskolan i Stockholm och så småningom tog sinMasterexamen i operaregi.

 

Nu kan vi alltså meddela att Kristofer Steens officiella debutsom operaregissör sker på NorrlandsOperan nästa år. Klart är ocksåatt Behnaz Aram (tidigare chefsdesigner för Whyred numera förH&M) kommer att designa operans kostymer och att Linus Fellbom(som i samarbete med Refused designade ljuset till derasåterföreningsturné) står för scenografi och ljusdesign.


- Det känns väldigt roligt att jobba med en så begåvad, nyregissör från Umeå. Vi ser med spänning fram emot vad KristoferSteen kommer att skapa tillsammans med Linus Fellbom, Behnaz Aramoch vår erfarna personalstyrka här i huset, säger Kjell Englund, vdoch konstnärlig ledare på NorrlandsOperan.

 

Premiären för La Bohème sker 28 februari 2013.

 

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egensymfoniorkester, opera, dans, musik och konst samt egna verkstäderoch ateljéer. I verksamheten ingår också festivalerna MADE och UmeåJazzfestival samt turnéer och samarbeten på olika håll i regionen,nationellt och internationellt. www.norrlandsoperan.seIN ENGLISH:

Kristofer Steen, guitarist in the acclaimed hardcore bandRefused, will make his debut as Stage Director at NorrlandsOperanin Sweden next year. He will be doing his own interpretation of theclassic Puccini opera La Bohème.

 

NorrlandsOperan is a centre for performing arts in the Swedishcity of Umeå - hometown to Refused in the early 90s. The band iscurrently on a reunion tour around the world which kicked off atCoachella, the famous Californian music and art festival, inApril.

 

After the band split in 1998, Kristofer Steen pursued a careeras a filmmaker in Los Angeles. However, his love for music took himback to Sweden and to the University College of Opera in Stockholmwhere he received a Master 's degree in Stage Direction for Opera.In 2013, he will make his official debut at NorrlandsOperan withLa Bohème.

 

Behnaz Aram (former head designer of Whyred, currently atH&M) will be designing the costumes and Linus Fellbom (who alsocollaborated with Refused in designing their lightshow for thereunion tour) will create the light and set design for LaBohème.

- It's exciting to be working with such a talented, new directorfrom Umeå. I am very much looking forward to what Kristofer Steenwill create together with Linus Fellbom, Behnaz Aram and ourexperienced crew here at NorrlandsOperan, says Kjell Englund,General Director/Artistic Director of NorrlandsOperan.

 

Opening night for La Bohème is set for February 28,2013.