Anonym but Creative ”ABC”

Ett Studiefrämjandets konstprojekt ledd av Sandrine Moretti som syftar till att delaktiggöra stadens medborgare i olika konstyttringar. Genom att erbjuda olika konstnärsledda workshop vill projektet använda sig av konst för att stärka stadens sociala och konstnärliga identitet.

Konsten blir en del av vardagen och bidrar till att upptäcka nya sätt att umgås och skapa sociala samspel. Från bostadsföreningar, skolor, arbetsplatser eller en grupp vänner som väljer att skapa egna konstyttringar och återspegla dem bland annat i olika fönster. Fönstren eller vissa valda offentliga platser blir vägen till våra innersta konstskapande former.

Här kan du läsa mer om projektet.