BRÖT

BRÖT_Åsa N Åström

BRöT är en dans-musik-konst föreställning som handlar om flottningen som skedde via bäckar, dammar och älvar i Norrlands älvdalar från fjällen till kusten. BRöT återskapar kroppsarbetet med flottningen och styrkan i gemenskapen och närheten till naturen och resurserna emellan orter.

Föreställningen sker i Saxnäs, Åsele och Vännäs i aug-sept 2014.

Åström o Bring är ett samarbete mellan koreografen Åsa N. Åström och konstnären Håkan Bring.

Håkan Bring och Åsa N Åström är två konstnärer som mötts i en önskan att närma sig varandras konstformer, dans och konst - i gemensam struktur och riktad mot en bred allmänhet. De har skapat flera föreställningar tillsammans där konst och dans möts på annorlunda platser.

Musiker i föreställningen är Gerd och Lars-Göran Ulander. BRöT arbetas fram i Saxnäs under residens på Ricklundgården.

30.8 Saxnäs
tid: solnedgång

1-2.9 Åsele
tid: solnedgång

6-7.9 Vännäs
tid: solnedgång