Mánáj vuöllie och NorrlandsOperans barnkör

En kör bestående av c:a 100 barn och ungdomar – dels genom projektet Mánáj Vuöllie, dels NorrlandsOperans barnkör – framför körstycket Várije (som betyder "Mot fjällen") av tonsättaren Madeleine Isaksson. Verket är beställt av Umeå Sameförening och River Stories till invigningen av kulturhuvudstadsåret.

Under vårdandets årstid låter River Stories-projektet Norrlandsoperans barnkör och en jojkbarnkör mötas i ett gemensamt framträdande Mánáj vuöllie som betyder ”Barnens Jojk”. Därmed möts inte bara två körer, utan också två olika kulturer och traditioner. Jojkbarnkören består i sin tur av flera lokala körer som startats i Västerbotten.

Projektet möjliggör ett kultur- och musikutbyte där gamla traditioner får nytt liv med deltagande av uppemot hundra barn och unga. Framträdandet blir finalen för projektets arbete, som pågått sedan hösten 2012.

 

IN ENGLISH

A choir consisting of about 100 children – partly through the project Mánáj Vuöllie, partly NorrlandsOperan Childrens choir – performs the choir piece Várije (meaning ´Towards the mountains´) by the composer Madeleine Isaksson. The piece is commissioned by Umeå Sami association and River Stories for the opening of the culture capital year in Umeå.