Västerbotten

Det förflutna finns lagrat i oss alla. Som en stark klangbotten i våra liv eller som mer undflyende bilder, ibland svåra att få fatt i.

I berättarföreställningen Västerbotten - ordsatt, tonsatt, framkallat har berättaren Marianne Folkedotter med musikerna Johan Norberg och Jonas Knutsson satt ord och ton på sina minnen och erfarenheter av att vara västerbottningar. Berättelserna och musiken omges av Sune Jonssons fantastiska bilder.

Tillsammans bjuder de oss på en resa genom tid och rum där vi också ges möjlighet att möta oss själva, oavsett var i världen vi har vår egen rot.

Går på turné vecka 42–46

Medverkande: Marianne Folkedotter, Jonas Knutsson och Johan Norberg