React!- Actions moving

Publiken samlas vid startpunkten, spänningen stiger. Alla är här för att ha kul, alla är engagerade i en unik upplevelse. Ingen är ensam. Det är en rörlig föreställning!

En rörlig föreställning, vad kan en förvänta sig? Vilka är reglerna? Är det säkert? Det som kunde vara ett totalt kaos ter sig som en välorganiserad koreografi.

Keep it safe är en interaktiv föreställning där vi leker med rörelsen och flödet av folkmängder och utforskar relationen mellan artisten och publiken. Genom dans, rörelse och manipulering av olika objekt skapar vi ny logik och nya rum. Vi flyttar oss från A till B och bjuder folk att följa med. Vi ställer frågor inte bara kring regler och sociala normer som finns i folkmassor utan även gällande gruppinflytande, individuella val samt ivern att ha kul.

I denna livliga miljö, med bara våra kroppar, ett rep, en visselpipa och några trafikkoner, ämnar vi påverka rörelsen, känslorna och uppmärksamheten hos publiken.

Vad skulle hända med en föreställning om publiken tappade kontrollen?

Keep it safe har fått stöd av Kulturrådet för att föreställningen kan spelas även under Corona.

 

Dela: