(O)synlig(t) – en banbrytande folkmusik- och cirkusföreställning

Bjäran och Cirkus Elvira ger banbrytande folkmucirkusföreställning som behandlar värdegrund, synliggör mobbning och skapar förståelse för människors olikheter. Genom nycirkus, ny folkmusik, videoprojektioner och autentiska citat från ungdomar görs det osynliga synligt.

I föreställningen (O)SYNLIG(T) får vi följa högstadieungdomars berättelser om hur normer och ramar påverkar identitetsskapandet. Föreställningen riktar sig till högstadiet och till grund ligger ett stort förarbete av intervjuer och enkätsvar från både ungdomar 13-15 år och unga vuxna som reflekterar över sin högstadietid.

Pedagogiskt material:

Till föreställningen finns ett gediget pedagogiskt material på temat skolans värdegrund, identitetsskapande, normer och mobbning som kan användas som diskussions- och arbetsunderlag integrerat i ämnesundervisningen. 


Dela: