Ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för att fria danskonstnärer ska kunna bo och verka i norra Sverige

Dance artists in Barents är en plattform för konstnärligt utbyte mellan fria danskonstnärer i Barentsregionen med mål att utveckla infrastrukturen mellan Norr- och Västerbotten (Nationellt) och Barents området (Internationellt). För att skapa ett attraktivt klimat att bo och verka i för rörelsebaserade konstnärer i norra Sverige. Projektet är treårigt och initierades av Dansinitiativet (2018), en fri grupp baserad i Luleå̊. Och kommer från årsskiftet 2020 även drivas av Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan som en av huvudparterna i Sverige.

Dansklimatet behöver stärkas genom utbyten med andra verksamma

I mötet med verksamma danskonstnärer i de norra regionerna i våra grannländer ser vi att vi står inför samma utmaningar och har varandra som närmsta kollegor. Det är få utövare och stora avstånd till övriga landet och världen. Genom att skapa arbetstillfällen och samarbeten som grundar sig i det konstnärliga skapandet och dansarens vardag med träning och inspiration maximerar vi resurserna och bygger gemensamma långsiktiga sammanhang för danskonstnärer i norr. Med Dance artists in Barents vill vi skapa starka samarbetsstrukturer med våra kollegor och partners inom Barents området som arbetar med samma frågeställningar som oss. Och tillsammans skapa nya kulturella arbetsutbyten mellan länderna. Istället för att arbeta mot södra Europa till vi arbeta med att förbättra relationerna inom Barents. Vi tror att detta arbetssätt är det mest fruktbara för danskonstnärer i Norra Sverige.

Konkret vill vi:

  • Skapa arbetstillfällen för danskonstnärer i Norra Sverige
  • Förbättra arbetsvillkoren internationellt för dansare i Barents regionen
  • Förbättra samverkan mellan länderna i Barentsregionen som arbetar med dansutveckling

Dela: