DANSPRISET 2020 – för utveckling i och av dansområdet 2018-2019

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2018-2019. DANSPRISET 2020 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 13-16 maj.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2020

– Scenkonstnärlig utveckling
– Insatser för barn och unga
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:

– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbete

 

Dela: