71BODIES 1DANCE

71BODIES 1DANCE är ett multidisciplinärt och koreografiskt projekt i tre delar som vill synliggöra verkligheten för – och mångfalden av – transpersoner.

Information

Titel: 71BODIES 1DANCE

Längd:

Priser

Ordinarie:
210 kr
Student/ung vuxen 19–26 år:
130 kr
Barn/unga 3–18 år:
60 kr
Pensionär:
130 kr
Scenpass:
170 kr

Tidigare tillfällen

71BODIES 1DANCE har skapats av Daniel Mariblanca i samarbete med fotograf Mar C Llop och filmaren Ursula Kaufmann. Deras arbete bygger på intervjuer med 71 personer med transerfarenhet från bl a Norge, Sverige och Spanien.

Resultatet av samarbetet är en unik samling av 71 porträtt – vart och ett med en kort text som skrivits av den avbildade, 12 videoboxar med inspelade intervjuer och ett 71 minuter långt soloframträdande där varje minut inspirerats av varje persons Haiku (kort text).

Genom de olika medierna berättar Mariblanca om binära och icke-binära öden*, om förvandlingar hos människor i olika åldrar från olika delar av världen. Som transperson upplever Daniel Mariblanca sin egen könsidentitet som flytande, inte antingen eller. Övergången beskriver han som både sårbar och frigörande – där det blev omöjligt att inte längre ljuga för sig själv. Han har sedan haft en stark önskan att öppna sig för alla i sin omgivning och förmedla upplevelserna av att känna sig annorlunda med ärlighet och genom dans. Nyfikenheten på hur andra lever ut sina val har nu utmynnat i ett stort projekt med många olika perspektiv, uttrycksformer och inspirerande skildringar av vad det vill säga att vara transperson.

71BODIES 1DANCE synliggör, väcker nyfikenhet och ger ökad kunskap om transgender communityn ur ett mänskligt perspektiv genom ett konstnärligt verk.

*som inte innehåller eller bygger på (endast) två element.

” … a liberating pause from all wordly attempts on describing, cathegorize and sort the world and the people in it.” Scenekonst.no

”Et beundringsverdig synliggjøringsprosjekt, som gir tilgang til personlige historier fra transpersoner fra hele verden” Norsk Shakespeare Tidskrift


 

Dela: