Adriana Mater

  • Opera

Sverigepremiär för Kaija Saariahos opera om moderskap, mörker och hopp

Polarprisvinnaren Kaija Saariaho är en av vår tids mest uppmärksammade tonsättare. Nu får hon Sverigepremiär på Norrlandsoperan med den unika operan Adriana Mater.

Information

Titel: Adriana Mater

Längd:

Priser

Ordinarie:
600 kr
Pensionär:
540 kr
Student / 19-26 år:
300 kr
Upp t o m 18 år:
100 kr
Scenpass:
540 kr

Tid och datum

Operan Adriana Mater visar att Kaija Saariaho fortfarande är en av de mest intressanta och fantasifulla samtida kompositörerna. Föreställningen har ett bedövande poetiskt libretto som berättar om vad krigets fasor gör med oss människor. Musiken är vidunderlig och brutal och berättelsens reflektioner kring moderskap, mörker, hämnd och hopp lämnar ingen oberörd.

Kaija Saariaho tilldelades Polarpriset 2013 med motiveringen ”en modern mästare som breddar våra hörselgångar och får våra stigbyglar att bli nyförälskade”. Hon är en av vår tids mest uppmärksammade tonsättare och hennes musik har beskrivits som en särpräglad skönhet, inspirerad av drömlika tillstånd, myter och dunkla mysterier”. Adriana Mater är Saariahos andra opera, med libretto på franska av den kände libanesiske författaren Amin Maalouf.

Kammardramat mellan de fyra rollerna gestaltas av Emma Sventelius, Hega Gustava Tjønn, Jonah Spungin och Joshua Owen Mills samt en gigantisk orkester – Norrlandsoperans symfoniorkester i utökad kostym. Allt under ledning av Norrlandsoperans förste gästdirigent Ville Matvejeff och i regi av Dan Turdén.

Handling

Operan utspelar sig i en diffus nutid, under ett inbördeskrig i ett icke namngivet land. Där och då blir den unga Adriana våldtagen av den jämngamla Tsargo, en lokal milissoldat. Hon blir med barn och trots hennes syster Refkas råd väljer Adriana att behålla barnet. Men beslutet är infärgat av den centrala frågan Adriana ställer sig: ”Kommer mitt barn att bli en Kain eller en Abel?”

17 år förflyter och inbördeskriget påverkar nu samhället på ett mer indirekt vis, som en mörk skugga, varken förlåten eller glömd. Adrianas son Yonas har växt upp i en livslögn till en ung man. När han får reda på att han är frukten av en våldtäkt och att hans far är en krigsförbrytare rämnar hans verklighet. Adriana kan nu bara oroligt se på när Yonas verkar bli lika våldsam som sin far. Men trots en fruktansvärd historia slutar Adriana Mater ändå i ljus och med hopp om försoning.

 

In English:

Swedish premiere of Kaija Saariaho’s opera about motherhood, darkness and hope


Polar Music Prize winner Kaija Saariaho is one of the most recognized composers of our time. Now she gets her Swedish premiere at Norrlandsoperan with her unique opera Adriana Mater.

The opera Adriana Mater shows why Kaija Saariaho is one of our most interesting and imaginative contemporary composers. The stunningly poetic libretto tells about what the horrors of war affects us. The music is wonderful and brutal, and the story’s reflections on motherhood, darkness, revenge and hope leaves no one unmoved.

Kaija Saariaho was awarded the Polar Music Prize in 2013. She is one of the most celebrated composers of our time and her music has been described as ”a distinctive beauty, inspired by dreamlike states, myths and dark mysteries”. Adriana Mater is Saariaho’s second opera, with a libretto in French by the renowned Lebanese author Amin Maalouf.

The chamber drama between the four roles is performed by Emma Sventelius, Hege Gustava Tjønn, Jonah Spungin and Joshua Owen Mills as well as a gigantic orchestra – Norrlandsoperan’s symphony orchestra in a bigger costume. All under the direction of Norrlandsoperan’s first guest conductor Ville Matvejeff and directed by Dan Turdén.

Story

The opera is set in a diffuse present time, during a civil war in an unnamed country. Then and there the young Adriana is raped by the same age Tsargo, a local militia soldier. She becomes pregnant and despite her sister Refka’s advice, Adriana chooses to keep the child. But the decision is colored by the central question Adriana asks herself: ”Will my child become a Cain or an Abel?”

17 years go by and the civil war now affects society in a more indirect way, like a dark shadow, neither forgiven nor forgotten. Adriana’s son Yonas has grown into a young man in a life without knowing the true story of his father. When he finds out that he is the product of a rape and that his father is a war criminal, his reality is shattered. Adriana can now only watch worriedly as Yonas seems to grow as violent as his father. But despite a terrible story, Adriana Mater still ends in light and with hope for reconciliation.

Dela: