BITS AND BYTES

  • Konst

Ett verk av Marko Timlin

Ljudinstallation av Marko Timlin där 104 diskettenheter har räddats från sopstationer och sedan öppnats, modifierats och återupplivats till ett nytt konstnärligt liv i en storskalig kinetisk ljudinstallation.

Fri entré

Information

Titel: BITS AND BYTES

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

104 diskettenheter räddas från avfallshantering, de öppnas, modifieras och återupplivas sedan för att få ett nytt konstnärligt liv. Med en fascination för föråldrad teknik omvandlar Marko Timlin kasserade tekniska föremål till kinetiska konstverk. Detta tillvägagångssätt är djupt inspirerat av Erkki Kurenniemis koncept att “tekniken kommer inte att ta kontroll så länge människan kan missbruka den”. Genom denna “konstnärliga omvandling” av tekniska föremål ändras deras innebörd och ändamålet blir ett helt annat än vad som ursprungligen var tänkt. På detta sätt försöker Timlin skapa nya och inspirerande länkar mellan natur, människa och teknik.

När det gäller BITS AND BYTES konverterar jag 3,5-tums diskettenheter, ursprungligen rent utilitaristiska objekt designade för att digitalisera och lagra information, till ljudemitterande varelser som bildar en stor, maskinstyrd och levande organism.

Den tysktalande poeten Paul Celan myntade följande, fantastiskt vackra fras i sin dikt Fadensonne. “…det finns fortfarande sånger att sjunga bortom mänskligheten…”Jag vill att BITS AND BYTES ska sjunga dessa “sånger” och förvandla respektive utställningsutrymme till ett klangfullt universum skapat av de fysiska rörelserna hos förvandlade maskineri.
– Marko Timlin

 


BITS AND BYTES is a large-scale, kinetic sound installation consisting of 104 floppy disk drives. All floppy disk drives are rescued from waste disposal sites, then opened, modified and subsequently resurrected to a new artistic life. I’m fascinated by transforming obsolete technology and discarded technical objects into kinetic artworks. This approach is deeply inspired by Erkki Kurenniemi`s concept that „technology won’t take control as long as man can misuse it”. Through the “artistic mis-use” of technical objects I change their meaning and use them for purposes totally different than originally intended. In this way, I seek to create new and inspiring links between nature, man and technology. In the case of BITS AND BYTES I convert 3,5” floppy disk drives, originally purely utilitarian objects designed to digitize and store information, into sound emitting beings that form a large, machine-operated and vibrant organism.

The German-speaking poet Paul Celan coined the following, amazingly beautiful phrase in his poem “Fadensonne”.

“…es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen…”
„…there are still songs to sing beyond humankind…”
I want BITS AND BYTES to sing these “songs” and transform the respective exhibition space into a sonorous universe created by the physical motions of transmuted machinery.
Marko Timlin

Marko Timlin

Marko Timlin creates artworks that link science with art, technology with nature and the past with the present. His artistic work centers on the technical, aesthetic and philosophical development of kinetic sound sculptures, dynamic light installations, performances with self-made sound machines and multimedia theater plays. He is at the same time seeker, musician, performer, sculptor, poet, but also craftsman, and stage director.

 Timlin’s works have been exhibited and performed in Finland and internationally including at Whitebox New York (USA), Sound & Sight Festival Montréal (CA), Fylkingen Stockholm (SE), Kiasma Helsinki (FI), Mal au Pixel Paris (FR), E:vent gallery London (UK), MIMstuudio Tallinn (EST), Neues Museum Nürnberg (DE), Espoo Museum of Modern Art (FI), Digital Media Festival Valencia (ES), EMTRCC Nanchang (CN), Lofoten Sound Art Symposium (NO) and Pori Art Museum (FI).


Presscitat

 “There are no fewer than 12 sound art exhibitions at the Tampere Biennale. One of the most inventive works is the kinetic sound installation BITS and BYTES by artist Marko Timlin: it is scored, if one can use that word, for 104 floppy disk drives whose frequencies can be modified in real time.” (Aarne Toivonen, Finnish Music Quarterly)

”It is no coincidence that Marko Timlin’s approach is part of a broader perspective of coexistence between the human and the machine. With the SOUND DISK MACHINE Timlin proves that both can work together to create works that transcend them.” (Chloé Leduc-Bélanger, Les méconnus, Montréal)

Dela: