Bruckner och Schumann

Pianokonsert med romantisk symfoni

Natur, mystik och romantik summerar de teman som fyller kvällens pianokonsert där vi får höra Norrlandsoperans symfoniorkester tillsammans med pianisten Suzana Bartal och den mångsidige dirigenten Eivind Aadland.

Information

Titel: Bruckner och Schumann

Längd:

Priser

Ordinarie:
350 kr
Pensionär:
315 kr
Student / 19-26 år:
175 kr
Upp t o m 18 år:
80 kr

Tidigare tillfällen

Födda med fem års mellanrum, döda samma år. Anton Bruckner och Clara Schumann var på olika sätt två av romantikens giganter, och vid den här konserten möter vi deras musik inramad av den nutida tonsättaren Thea Musgraves stycke Aurora. Titeln anspelar på namnet på gryningens gudinna, och verket börjar mystiskt, med ett kort tema som spelas av soloviolinen. Sakta växer musiken till ett crescendo där inledningens suggestiva atmosfär övergår i glädjefylld kraft. I sin kommentar till stycket har Musgrave fogat in en passage ur Shakespeares En midsommarnattsdröm, och pjäsens vilda naturmystik fångar onekligen något av den här musikens drömska skiftningar.

Pianovirtuosen Clara Schumann tar plats
Underbarnet Clara Wieck Schumann spelade sin första solokonsert i Leipzig när hon var elva år. Hon hade en begåvning utan motstycke och framförde ofta musiken ur minnet, helt utan noter. Förutom en av 1800-talets mest hyllade pianister blev hon en erkänd tonsättare, och den lekfullt medryckande pianokonserten i a-moll uruppförde hon med Gewandhausorkestern i Leipzig 1835, när hon var sjutton. Dirigerade gjorde Felix Mendelssohn. Som många kvinnliga tonsättare och musiker som levt tillsammans med kända män var Clara Schumann delvis skymd av sin make, Robert Schumann. Dock var det Clara som drog in pengar på musiken. Hon var även den som marknadsförde Roberts musik och såg till att den blev känd för eftervärlden, och idag är hennes minne högst närvarande: bland de tonsättare som i form av skulpturer pryder interiören i Wiener Musikverein är hon den enda kvinnan.

Solist Suzana Bartal
Som solist i pianokonserten hör vi den internationellt hyllade pianisten Suzana Bartal, som efter studier i Paris och vid Yale University bland annat framträtt vid Philharmonie Paris, Beethoven-Haus i Bonn, Merkin Hall i New York, Wallis Annenberg Center for Performing Arts i Los Angeles och vid Milton Court in London.

Bruckners romantiska fjärde symfoni
Efter pausen sluts den naturromantiska cirkeln. Anton Bruckners kraftfulla fjärde symfoni är den enda av hans nio som har en undertitel: ”Den romantiska”. Bruckner skrev även ett litet informellt program för respektive sats, och den första beskrev han med följande ord: ”En medeltida stad – gryningsljus – från stadens torn ljuder morgonvaktens rop – portarna öppnar sig – på stolta springare rider riddarna ut i det fria – de omsluts av skogens förtrollning – skogssus – fågelsång – så utvecklas den romantiska tavlan.” Kompositionsmässigt är den fjärde symfonin speciell för att Bruckner för första gången använder stora block av musik – följda av långa pauser – som han senare skulle arbeta vidare med i kommande symfonier. Effekten av denna växelverkan mellan blockens tyngd och luften emellan skapar känslan av att musiken förs framåt av en tung och kraftfull puls, lite som ett hav i storm.

Dirigent Eivind Aadland
Dirigent för kvällens konsert är den mångsidige Eivind Aadland. Född 1956 i Bergen, Norge, och ansedd som en av Skandinaviens mest respekterade dirigenter. Aadland är för närvarande chefsdirigent och konstnärlig ledare för Tasmanian Symphony Orcherstra. Hemma i Norge upprätthåller han en nära relation med Oslo-Filharmonien som gästdirigent, samt med Bergens filharmoniska orkester, Göteborgs Symfoniker och Svenska Kammarorkestern. Han var chefsdirigent och konstnärlig ledare för Trondheims Symfoniorkester från 2004 till 2010.

Dela: