Compose with me

  • Dans
  • &

Compose with me

En improviserad, interaktiv, koreograferad i stunden och platsbestämt dansföreställning.
Föreställningen är en upptakt för att bjuda in deltagare till dansworkshop löpande under hösten i ett så kallat community projekt.

Information

Titel:
Compose with me

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

– Holmsund, Kuben
– Ålidhem, Klossen

ElinMaria berättar om projektet:

Genom improvisation skapar vi en plattform för nyfiket utforskande av dans. Här blir allas unika uttryck en självklar del av kompositionen och allas olika bakgrund, erfarenhet och situation berikar helheten och dansens meningskapande. Med dansen som språk kan vi mötas oavsett kroppsform, modersmål och kognitiv förmåga. Fokus ligger på det egna berättandet, att tala genom dansens poetiska möjligheter. Dansen händer när du går, talar, i andetaget och när din blick fångas av något vackert eller du vänder dig om.

Projektet byggs på frivilligt deltagande och gruppen skapas med hjälp av en kontaktperson på respektive ort. I Holmsund har vi ett samarbete med både Umeå kommun och Kultur för seniorer och Holmsundsbibliotek som hjälper oss att sprida informationen och står för danslokaler i Kuben. I Umeå samarbetar vi med Vän i Umeå och Studiefrämjandet och kommer att med deras hjälp starta upp en dansgrupp för deras medlemmar.

Vad händer efter projektets slut?

Dansworkshops är del av en konstnärlig process som mynnar ut i en dansfilm. Senior-gruppen i Holmsund skapar dessutom en dansföreställning för förskolebarn.

Med skapandet av en dansfilm och en föreställning kan den konstnärliga upplevelsen stärkas och projektet kan nås till en vidare publik. Genom film förhöjs fokus och meningsskapandet med projektet och markerar en tydlig skillnad mellan att enbart delta i dansklasser och att medverka i en konstnärlig process.

Läs mer om workshopen här

Vad är ett communityprojekt?

Community projekt- Kan vara ett sätt för en professionell att arbeta, utforska och utmana sig i sitt konstnärliga arbete. Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar:

  • målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • vägen är lika viktig som målet
  • dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • man använder en demokratisk metod
  • platsen för projektet är ofta en utgångspunkt i arbetet

I Community dans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller fråga man tycker är viktig eller angelägen, tillsammans med professionella konstnärer.

Dela: