Dance artists in Barents

Meeting point workshopdag

DIB Meeting point är en mötesplats för professionellt verksamma danskonstnärer inom Barentsregionen som syftar till att utöka kunskapsutbyte mellan enskilda aktörer. Dagen innehåller fortbildning i form av klass och workshop, samt information om kommande aktiviteter inom projektet Dance artists in Barents. Varmt välkomna alla yrkesverksamma danskonstnärer i Norra Sverige!

Boka fribiljett

Information

Titel:
Dance artists in Barents
Längd:

Pris

Fribiljett

Tidigare tillfällen

– Studioscenen

Modern workshop med Marie Wårell

Marie Wårell är Verksamhetsledare för det Luleåbaserade Dansinitiativet och jobbar även konstnärligt som dansare och koreograf i verksamheten. Med en bakgrund som gymnast och erfarenhet från arbete på institution och med fria koreografer, präglas Maries arbete av fysiskt utmanande koreografier och aktivt arbete för att stärka infrastrukturen för samtida dans och cirkus i Sverige.

Form, musik och publik – Se varandra, ha kul!

Just nu upptas Maries tankar kring dans med teman som form, musik och publik. Under klassen kommer vi arbeta med bekanta former från olika fysiska praktiker utifrån den egna och varandras musikalitet. Solo, duo och grupp genom improvisation och lek, sammansatta rörelser och en avslutande koreografi. Vikten av möte med publik i skapande process och för alla våra färdiga föreställningar vävs in i möten med varandra i klassens material och ett genomgående tema av att se varandra och en påminnelse om att ha kul!

Workshop i DigiDance med Tanja Rådman och John Collingswood från Taikabox

Taikabox är specialiserade på̊ dans och teknologi och att skapa nya sätt för publiken att uppleva dans. De arrangerar workshops, aktiviteter och föreställningar som stärker sambanden mellan dans och teknologi. Danskonstnären Tanja Rådman och videokonstnären John Collingswood har samarbetat konstnärlig med Taikabox över 10år.

Denna 3-timmars Digidance-workshop undersöker hur dans och teknologi kan öka kreativitet. Du får testa olika rörelseavkänningsutrustningar och utforska förhållandet mellan rörelse och responsivt ljud och video. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. John och Tanja kommer att guida dig. Du får genom korta improvisationer utforska dans och teknik.

 

Dela: